Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Ginekologia

Choroby narządu rodnego / Nadżerki

Leczenie nadżerek oraz innych innych zmian w okolicy pochwy i części pochwowej szyjki macicy

Koagulator fotonowy pracuje w zakresie podczerwieni. Jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń fotonowych do koagulacji dla każdej specjalności medycznej. To urządzenie sprawia, że zabieg jest bezbolesny, bezkrwawy, bezdymny i bezzapachowy. Pozwala na precyzyjny wybór głębokości koagulacji.

Zalety stosowania koagulatora fotonowego w porównaniu z metodami tradycyjnymi:

 1. Możliwość precyzyjnego wyboru głębokości koagulacji tkanki.
 2. Prosty i bardzo efektywny zabieg, zwłaszcza gdy operuje się wewnątrz organizmu pacjenta.
 3. Skuteczny nawet przy dużych krwawieniach.
 4. Stosunkowo niska maksymalna temperatura (ok. 100°C) - nie powoduje strat termicznych w sąsiednich tkankach.
 5. Nie stwarza niebezpieczeństwa powstania zakłóceń układu krwionośnego pod wpływem prądu elektrycznego (które istnieje przy zabiegach elektrokoagulatorem).
 6. Pełna możliwość stosowania w okresie ciąży pacjentki.
 7. Mniejsze uszkodzenia termiczne tkanki niż przy stosowaniu koagulatorów klasycznych (nielaserowych).
 8. Aplikatory są łatwe do sterylizacji.
 9. Możliwości bardzo łatwej wymiany lampy przez każdego użytkownika.
 10. Minimalny kontakt dotykowy z tkanką podczas zabiegu - bardzo ważne w przypadku krwawień.
 11. Czas koagulacji nie przekracza 3 sekund.

Jak działamy w Zięba Clinic?

Pierwsza wizyta

Uzyskacie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tematyki leczenia niepłodności. Ustalimy również plan postępowania.

Diagnostyka

Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć różnorodne przyczyny. Niezbędna jest więc kompleksowa, indywidualnie dobrana diagnostyka niepłodności.

Leczenie

Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy leczenie niepłodności. Stosujemy różnorodne, nowoczesne i sprawdzone metody.

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki