ZIĘBA CLINIC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA ZIĘBA

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wdrożenie innowacyjnej usługi profilaktyki niepłodności i świadomego rodzicielstwa szansą na wzrost konkurencyjności firmy.

Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy innowacyjnej usługi profilaktyki niepłodności i świadomego rodzicielstwa będącej efektem wieloletnich doświadczeń specjalistów w pracy z parami starającymi się o dziecko.

Usługa polegać będzie na jednoczesnym badaniu zarówno mężczyzny jak i kobiety oraz ich przygotowaniu do zajścia w ciążę iurodzeniu zdrowego dziecka.

Realizacja zadań umożliwi wnioskodawcy wdrożenie we własnej działalności gospodarczej innowacji produktowej w postaci nowej, innowacyjnej usługi profilaktyki niepłodności i świadomego rodzicielstwa oraz innowacji nietechnologicznych:

  • organizacyjnej i marketingowej przez co nastąpi wzrost konkurencyjności firmy na rynku specjalistycznych usług lekarskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 196 268,85 PLN

Wartość projektu: 472 755,24 PLN

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki