andrologia

Andrologia

Czym zajmuje się andrologia?

Andrologia jest nauką o męskim układzie rozrodczym zajmującą się płodnością mężczyzn. Jest to młoda dziedzina medycyny, andrologia bowiem wyodrębniła się dopiero w latach 50. XX wieku. Wcześniej, zanim zyskała rangę oddzielnej specjalizacji, określenie „andrologia” wyodrębniało wszelkie problemy z płodnością dotykające mężczyzn, różnicując je od ginekologii – dziedziny dedykowanej przecież jedynie kobietom.

Andrologia jest obecnie odrębną dziedziną medycyny, która jednak integruje w sobie wiedzę z zakresu urologii, endokrynologii, embriologii, genetyki, immunologii, onkologii i innych nauk medycznych.

Jaka jest różnica między urologią i andrologią?

Andrologia i urologia to dziedziny medycyny, które mają ze sobą wiele wspólnego. Urologia to nauka zajmująca się układem moczowym kobiet i mężczyzn oraz układem rozrodczym mężczyzn. Andrologia z kolei wyodrębniła się z urologii i zajmuje się specyficznie męskim układem rozrodczym, jego anatomią i fizjologią. Jej obszarem jest diagnozowanie i leczenie wad patologicznych i schorzeń męskiego układu płciowego w aspekcie endokrynologicznym, naczyniowym, operacyjnym, a także psychologicznym.

Coraz więcej mężczyzn jest świadomych zagrożeń wynikających z chorób męskiego układu rozrodczego. Coraz większa jest również świadomość wagi profilaktyki. Dlatego andrologia jest ważnym uzupełnieniem ochrony zdrowia mężczyzn wychodzącym na przeciw męskim potrzebom.

Kiedy udać się do androloga?

Należy podkreślić, że w celu dokładnej diagnostyki i skutecznego leczenia pomocna, a czasem niezbędna, jest współpraca lekarzy różnych specjalizacji. Tak jest również w przypadku leczenia zaburzeń układu płciowego mężczyzn, kiedy wizyta u specjalisty androloga jest nieraz uzupełnieniem konsultacji u urologa (lub odwrotnie).

Andrologia skupia się na układzie rozrodczym męskim i męskiej seksualności. Wizytę u androloga powinni rozważyć panowie leczący się z powodów niepłodności lub z problemami z potencją. Wskazaniami do wizyty andrologicznej są:

 • bezskuteczne starania o dziecko,
 • nieprawidłowy spermiogram,
 • spadek libido i brak zainteresowania współżyciem bez wyraźnej przyczyny,
 • zaburzenia seksualne takie jak przedwczesny wytrysk, brak ejakulacji,
 • podejrzenia zaburzeń endokrynologicznych układu rozrodczego,
 • inne zaburzenia hormonalne,
 • niewyjaśnione zmiany nastroju pojawiające się bez wyraźnej przyczyny: nerwowość, problemy ze snem, pobudzenie, apatia, uczucie ciągłego zmęczenia,
 • andropauza,
 • zespoły metaboliczne,
 • problem z utrzymaniem prawidłowej wagi.

Jak wygląda pierwsza wizyta u androloga?

Głównym elementem pierwszej wizyty jest przeprowadzenie przez lekarza szczegółowego wywiadu andrologicznego. Wywiad taki może wydać się bardzo szczegółowy i naruszać intymne dla pacjenta kwestie. Jednak zebranie wszelkich danych mogących mieć wpływ na postawienie diagnozy, jest kluczowe do ustalenia skutecznej terapii. Lekarz początkowo dopyta się o dolegliwości, które sprowadzają pacjenta do androloga, a następnie może poszerzyć wywiad o szczegóły dotyczące:

 • rozwoju w okresie dzieciństwa i dojrzewania,
 • rozwoju narządów płciowych,
 • urazów i operacji w obrębie narządów płciowych,
 • towarzyszących chorób metabolicznych i neurologicznych,
 • przebytych chorób wenerycznych,
 • przyjmowanych leków,
 • środowiska pracy i innych czynników mogących mieć wpływ na płodność.

Istotne informacje na temat zdrowia pacjenta lekarz androlog uzyskuje również dzięki badaniu przedmiotowemu, do którego zalicza się pomiar masy ciała i wzrostu, pomiar ciśnienia krwi czy ocena budowy ciała i wygląd sylwetki.

Na pierwszej wizycie androlog ustala jaki zakres badań należy wykonać oraz objaśnia, jak należy się do nich przygotować. Każdy pacjent otrzymuje plan postępowania diagnostycznego, który zawiera wszystkie niezbędne informacje. Aby jak najbardziej ułatwić diagnostykę i przebieg leczenia, zapewniamy możliwość wykonania wszystkich niezbędnych badań w ZiębaClinic.

Po otrzymaniu wyników należy umówić się na konsultację. Na wizycie nasi specjaliści androlodzy dokładnie omówią wyniki badań i zaproponują indywidualny plan leczenia.

W celu umówienia się na wizytę do specjalisty androloga
prosimy o kontakt telefoniczny

32 202 36 35

Małgorzata Zięba specjalista endokrynolog ginekolog-położnik androlog

Dr n. med. Małgorzata Zięba

Specjalista endokrynolog, specjalista ginekolog-położnik, specjalista androlog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki