https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-23-49-773925_1920x600.jpg

Czynnik męski niepłodności

Gdy pomimo regularnego współżycia bez zabezpieczeń, przez około rok kobieta nie zachodzi w ciążę, jest to sygnał, aby rozpocząć diagnostykę w kierunku wykluczenia niepłodności. Przyczyn problemów z poczęciem dziecka może być mnóstwo. Poza chorobami i zaburzeniami funkcji układu rozrodczego, szeregiem chorób metabolicznych, zaburzeń hormonalnych bądź wad genetycznych, na płodność niebagatelny wpływ ma styl życia i ogólny stan naszego organizmu w tym również nadwaga, wiek oraz stres.

Niepłodność w równym stopniu dotyka kobiety i mężczyzn, i tak jak u pań, u panów również płodność maleje z wiekiem.

U mężczyzn rozpoznanie przyczyn niepłodności jest o wiele prostsze niż u kobiet, w większości przypadków diagnoza może zostać postawiona na podstawie badania nasienia.

Jakie zaburzenia wyróżnia się w czasie oceny nasienia?

Przy badaniu nasienia ocenia się parametry takie jak koncentrację (ilość) plemników w mililitrze nasienia, ruchliwość plemników i ich żywotność, morfologię (budowę) plemników. Ocenie podlegają również komórki okrągłe i nabłonki występujące obok plemników w plazmie nasiennej. Ważne informacje niesie ze sobą ocena parametrów fizyko-chemicznych nasienia, czyli objętość, kolor, pH, zapach, i czas upłynnienia

Bardzo częstą nieprawidłowością jest obniżona ruchliwość plemników (astenozoospermia). Jej przyczyną jest często nieprawidłowy styl życia, ciasna bielizna, przegrzewanie jąder, ciepłe kąpiele, korzystanie z laptopa na kolanach czy brak ruchu. Te bagatelnie brzmiące powody mogą jednak mieć niebagatelny wpływ na jakość nasienia – ruchliwość i żywotność plemników (nekrospermia). Jednym z równie częstych zaburzeń jest nieprawidłowa, zbyt niska liczba plemników określana terminem oligozoospermia. Może się zdarzyć, że w nasieniu w ogóle nie ma plemników (azoospermia) lub są obecne pojedyncze plemniki widoczne jedynie w osadzie po odwirowaniu nasienia (kryptozoospermia). Standardowej ocenie nasienia podlega budowa plemników. Według norm WHO 2010, w nasieniu zdrowego mężczyzny powinno znajdować się przynajmniej 4% prawidłowych form komórek rozrodczych męskich, jeżeli jest ich mniej mówimy wtedy o teratozoospermii. Standardowe badanie nasienia może dać lekarzowi informację o toczącym się stanie zapalnym w obrębie narządów rodnych, oznaką takiego stanu może być podwyższona ilość leukocytów w nasieniu określana terminem leukocytospermia.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki