https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-23-49-773925_1920x600.jpg

Nieprawidłowe parametry nasienia wynikające z chorób układów innych niż rozrodczy

Aby układ rozrodczy sprawnie funkcjonował niezbędne jest zachowanie dobrej formy całego organizmu. Nabłonek plemnikotwórczy jest bardzo wrażliwy na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych i endogennych. Wszelkie zaburzenia czynności innych układów organizmu mężczyzny odbijają się więc na czynności jąder. Zmniejszona płodność może być objawem chorób niezwiązanych z układem rozrodczym lub szkodliwego działania czynników środowiskowych.

Czy przeziębienie może obniżyć płodność?

Wszelkie stany zapalne organizmu mogą obniżyć sprawność jądra. Infekcje górnych dróg oddechowych szczególnie negatywnie odbijają się na ilości plemników w nasieniu. Dodatkowo wysoka gorączka może wpływać na obniżenie ruchliwości i żywotności plemników. Ważnym aspektem jest również rodzaj leku przyjmowanego w czasie leczenia stanów zapalnych. Niektóre farmaceutyki np antybiotyki, takie jak tetracykliny, erytromycyna, gentamycyna niekorzystnie wpływają na jakość nasienia. Parametry nasienia wracają zwykle do normy po około 3 miesiącach

Co wspólnego ma wirus „świnki” z męska płodnością?

Zachorowanie na zapalenie przyusznic wywołane przez wirusa „świnki” nawet w 37% przypadków powikłane jest zapaleniem jąder u dorosłych mężczyzn lub u chłopców w wieku dojrzewania. Wirus świnki bezpośrednio atakuje jądra niszcząc ich komórki, co prowadzi do ich uszkodzenia, a nawet zaniku jąder. Zanik jader po przebytej śwince związany jest z trwałą niepłodnością.

Jakie choroby mogą mieć wpływ na płodność?

Wszystkie choroby zakłócające prawidłową gospodarkę hormonalną negatywnie wpływają na płodność. Duże znaczenie ma tutaj czynność układu podwzgórze-przysadka- jądro. Choroby ośrodkowego układu nerwowego, do których zaliczyć można choroby podwzgórza i przysadki mogą więc zaburzać czynność jąder.

Ze względu na powiązanie męskiego układu rozrodczego i moczowego wszelkie choroby układu moczowego wpływają również na układ rozrodczy. Wyszczególnić tu można stany zapalne, które mogą rozszerzać się na zapalenie męskich narządów płciowych . Niewydolność nerek z kolei może prowadzić do zaburzeń czynności układu podwzgórze-przysadka- jądro, w takiej sytuacji osłabieniu ulega hormonalna czynność jąder.

Warto wspomnieć również o wpływie cukrzycy na męską płodność. Ta choroba metaboliczna wpływa negatywnie na funkcjonowanie wielu układów i narządów, będąc przyczyną retinopatii, nefropatii, chorób układu krwionośnego, zaburzeń pracy układów pokarmowego i sercowo-naczyniowego, a także negatywnie wpływa na funkcje rozrodcze. Cukrzyca wpływa na płodność na wielu poziomach, począwszy od zaburzeń hormonalnych, przez obniżenie parametrów nasienia, problemy z erekcją, aż po ejakulację wsteczną.

Czy stres może wpływać na jakość nasienia?

Silny stres i napięcie prowadzi do zaburzeń hormonalnych i w efekcie obniża sprawność jądra. Liczne badania potwierdzają, że stres negatywnie wpływa na jakość nasienia.

Czy przyjmowanie leków na dolegliwości inne niż choroby układu rozrodczego może skutkować obniżeniem płodności?

Choroby układu pokarmowego i układu krążenia same w sobie nie wiążą się ze zmianami w jakości nasienia. Jednak wpływ leków stosowanych w leczeniu tych układów nieraz niekorzystnie wpływa na stan spermy. Przykładowo, leki stosowane na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, mogą prowadzić do azoospermi. Z kolei najczęściej stosowne w kardiologi beta- blokery i alfa-blokery niekorzystnie wpływają na ruchliwość plemników, a także mogą powodować ejakulację wsteczną lub zaburzenia wytrysku. Stosowanie beta-blokerów może być przyczyną impotencji.

Bardzo ważne jest, aby w czasie leczenia niepłodności poinformować lekarza o wszelkich przyjmowanych farmaceutykach!

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki