https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-23-49-773925_1920x600.jpg

Stany zapalne

Do lat 50. najczęstszą przyczyną stanów zapalnych układu rozrodczego mężczyzn były choroby weneryczne, głównie rzeżączka. Obecnie dominują zakażenia nieswoiste bakteryjne (głównie gram ujemne pałeczki jelitowe, Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma) i wirusowe (cytomegalia, opryszczka).

Ostre stany zapalne zaczynają się zwykle w najądrzu i dalej mogą objąć całe jądro. Stany zapalne jądra objawiają się bólem w mosznie, podwyższoną temperaturą, obrzękiem i zaczerwienieniem. Zwykle po leczeniu stan jądra wraca do normy. Kiedy proces gojenia przebiega z włóknieniem, mogą zdarzyć się powikłania prowadzące do niedrożności najądrzy lub nasieniowodów. Niedrożność taka wiąże się z obniżoną ilością plemników w nasieniu lub całkowitym ich brakiem.

Ostre stany zapalne mogą dotyczyć całego układu rozrodczego mężczyzn. Stany zapalne gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych charakteryzują się silnymi dolegliwościami bólowymi.

Czy stan zapalny zawsze wiąże się z dolegliwościami bólowymi?

Ostry stan zapalny może przejść w stan przewlekły, który pomimo minimalnych objawów klinicznych, wiąże się zwykle ze zmianami w składzie chemicznym nasienia. Zmiany składu plazmy nasiennej mają negatywny wpływ na metabolizm plemników tym samym obniżając płodność.

Jakie parametry nasienia świadczą o stanie zapalnym?

W przypadku stanu zapalnego w obrębie dróg rodnych obserwuje się zwykle podwyższoną ilość leukocytów w nasieniu i nieprawidłowe parametry nasienia takie jak wygląd, upłynnienie, zapach, lepkość i pH. Obniżenie ruchliwości i nekrospermia również mogą być wynikiem toczącego się stanu zapalnego. Ważnym badaniem potwierdzającym zakażenie układu rozrodczego jest posiew nasienia umożliwiający wyizolowanie bakterii chorobotwórczych i sporządzenie antybiogramu.

Czy leukocytospermia zawsze oznacza stan zapalny w obrębie układu rozrodczego?

Nie zawsze podwyższona ilość leukocytów w nasieniu oznacza przewlekły stan zapalny w obrębie układu rozrodczego. Zwiększona liczba leukocytów w nasieniu może być wynikiem nieprawidłowej spermatogenezy, działania szkodliwych czynników środowiskowych, długą abstynencją seksualną i innymi.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki