Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Andrologia

Medycyna Prewencyjna i Przeciwstarzeniowa

Medycyna Prewencyjna i Przeciwstarzeniowa

MEDYCYNA PREWENCYJNA I PRZECIWSTARZENIOWA jest stosunkowo młodą, ale prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny. Celem nadrzędnym jest poprawa, jakości życia pacjentów oraz zminimalizowanie ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Pacjent jest objęty szerokim zakresem diagnostycznym, którego celem jest wykluczenie lub potwierdzenie już istniejących jednostek chorobowych jak również określenie predyspozycji chorobowych pacjenta. Mianowicie jesteśmy wstanie określić, jakie problemy zdrowotne pacjent może mieć w przyszłości i co należy zrobić, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia. Jednocześnie szeroki zakres badań oraz szczegółowy wywiad lekarski pozwalają na dobranie indywidualnych protokołów leczniczych, których celem jest zmniejszenie nasilenia objawów oraz poprawa, jakości życia pacjenta. Istotnym elementem medycyny Anty-Agni jest skuteczne radzenie sobie z stresem oraz z jego skutkami ubocznymi m.in

 • nadwagą 
 • bólami głowy
 • zmęczeniem
 • zaburzeniami snu
 • zaburzeniami nastrojów
 • brakiem motywacji
 • spadkiem libido
 • depresją. 

Jak działamy w Zięba Clinic?

Pierwsza wizyta

Uzyskacie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tematyki leczenia niepłodności. Ustalimy również plan postępowania.

Diagnostyka

Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć różnorodne przyczyny. Niezbędna jest więc kompleksowa, indywidualnie dobrana diagnostyka niepłodności.

Leczenie

Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy leczenie niepłodności. Stosujemy różnorodne, nowoczesne i sprawdzone metody.

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki