https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-23-49-773925_1920x600.jpg

Medycyna prewencyjna i przeciwstarzeniowa

Medycyna prewencyjna i przeciwstarzeniowa (medycyna Anti-Aging) jest stosunkowo młodą, ale prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny. Celem nadrzędnym jest poprawa, jakości życia pacjentów oraz zminimalizowanie ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Czym zajmuje się medycyna przeciwstarzeniowa?

Pacjent jest objęty szerokim zakresem diagnostycznym, którego celem jest wykluczenie lub potwierdzenie już istniejących jednostek chorobowych jak również określenie predyspozycji chorobowych pacjenta. Mianowicie jesteśmy wstanie określić, jakie problemy zdrowotne pacjent może mieć w przyszłości i co należy zrobić, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia. Jednocześnie szeroki zakres badań oraz szczegółowy wywiad lekarski pozwalają na dobranie indywidualnych protokołów leczniczych, których celem jest zmniejszenie nasilenia objawów oraz poprawa, jakości życia pacjenta. Istotnym elementem medycyny Anty-Anging jest skuteczne radzenie sobie z stresem oraz z jego skutkami ubocznymi m.in:

 • nadwagą
 • bólami głowy
 • zmęczeniem
 • zaburzeniami snu
 • zaburzeniami nastrojów
 • brakiem motywacji
 • spadkiem libido
 • depresją.

Małgorzata Zięba specjalista endokrynolog ginekolog-położnik androlog

Dr n. med. Małgorzata Zięba

Specjalista endokrynolog, specjalista ginekolog-położnik, specjalista androlog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki