https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-23-49-773925_1920x600.jpg

Andropauza

Co to jest andropauza?

Nazwa andropauza pochodzi od greckich słów andros, czyli „mężczyzna”, i pausis, czyli „przerwa”. Andropauza to pojęcie obejmujące szereg zmian zachodzących w ciele i życiu dojrzałego mężczyzny. Proces ten porównywany jest z menopauzą u kobiet, lecz w rzeczywistości znacznie się do niej różni. Andropauza to powolny proces, czasem nawet niezauważalny, wiążący się najprawdopodobniej ze stopniowym obniżaniem się stężenia testosteronu we krwi. Czas wystąpienia oraz nasilenie objawów związanych z andropauzą różni się u poszczególnych mężczyzn i jest związane z predyspozycjami genetycznymi oraz trybem życia.

Andropauza prawda czy mit?

Obecnie odchodzi się od nazwy andropauza. Nie da się jednak zaprzeczyć zmianom, które zachodzą w męskim układzie rozrodczym wraz ze starzeniem się. Wraz z wiekiem zmienia się czynność jąder oraz układu podwzgórzowo-przysadkowego, co prowadzić może nawet do hipogonadyzmu. Należy jednak podkreślić, że tak zwana andropauza nie oznacza najczęściej drastycznych zmian. Zwykle stwierdzenie andropauzy jest możliwe dopiero na podstawie podstawie badań hormonalnych i biochemicznych próbki krwi, a mężczyzna pozostaje całkowicie płodny.
Okres przekwitania u mężczyzn wiązany jest najczęściej ze zmianami hormonalnymi. Niektórzy specjaliści traktują jednak męskie klimakterium jako następstwo miażdżycy tętnic mózgowych. Rozbieżność w opiniach wynika najprawdopodobniej z niespecyficznych objawów i trudności w wyodrębnieniu konkretnych patologii.

Jakie są objawy andropauzy?

Mężczyźni przechodzący andropauzę mają zwykle spowolniony metabolizm, co uwidacznia się przez przybierania na wadze oraz zmniejszenie masy mięśniowej. Ważne jest, aby panowie przechodzący pokwitanie kontrolowali ciśnienie tętnicze, gdyż jednym z objawów andropauzy jest nadciśnienie. Podobnie jak u kobiet, w przypadku męskiego klimakterium, mogą zdarzyć się nieprzyjemne odczucia związane z termoregulacją, osłabienie organizmu, zmęczenie, dolegliwości bólowe.

Męskie klimakterium wiązane jest często ze zmniejszeniem aktywności seksualnej. Problemy z erekcją i obniżone libido mogą mieć podłoże w spadku poziomu męskich hormonów i przeroście prostaty.

Do objawów andropauzy należy również zaliczyć obniżenie nastroju, rozdrażnienie czy nerwice. Bardzo charakterystyczne dla męskiego klimakterium są problemy ze snem, panowie budzą się w nocy co około 2 godziny.

Jak złagodzić objawy andropauzy?

W celu łagodzenia objawów andropauzy stosuje się leczenie objawowe, ważnym elementem jest również zadbanie o zdrowy styl życia, unikanie używek i wprowadzenie odpowiedniej suplementacji. Pomocne może okazać się hobby lub wprowadzenie systematyczności w codzienne życie. Jednym z najskuteczniejszych sposobów łagodzenia objawów andropauzy, jest terapia hormonalna, polegająca na podawaniu testosteronu.

Masz pytania dotyczące andropauzy?
Zadzwoń

32 202 36 35

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki