Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Andrologia

Medycyna Prewencyjna i Przeciwstarzeniowa / Diagnostyka

Diagnostyka

Szczegółowa diagnostyka jest podstawą do określenia sposobu postępowania terapautycznego . Każdy pacjent po konsultacji andrologicznej oraz urologicznej otrzymuje indywidualne zalecenia lekarskie w zakres, których wchodzą:

  • badania metaboliczne
  • badania hormonalne
  • badania stężenia witamin
  • badanie mikrobioty jelitowej
  • badanie w kierunku nietolerancji pokarmowej
  • badania USG narządów 
  • badania genetyczne

Jak przygotować się do badania?

Zalecenia każdego pacjenta są indywidualne. Lekarz ustala jaki zakres badań należy wykonać oraz na wizycie objaśnia jak należy przygotować się do badań.

Każdy pacjent otrzymuje plan postępowania diagnostycznego, który zawiera wszystkie niezbędne informację.

Wszystkie badania można wykonać w ZiębaClinic.

Mam wyniki i co dalej?

Po otrzymaniu wszystkich wyników należy umówić się na konsultację.

Na wizycie nasi specjaliści dokładnie omówią wyniki badań i zaproponują indywidualny plan leczenia.

 

 

Jak działamy w Zięba Clinic?

Pierwsza wizyta

Uzyskacie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tematyki leczenia niepłodności. Ustalimy również plan postępowania.

Diagnostyka

Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć różnorodne przyczyny. Niezbędna jest więc kompleksowa, indywidualnie dobrana diagnostyka niepłodności.

Leczenie

Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy leczenie niepłodności. Stosujemy różnorodne, nowoczesne i sprawdzone metody.

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki