Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Badania prenatalne

Badania prenatalne

Badania prenatalne

Badania prenatalne umożliwiają ocenę płodu podczas jego życia wewnątrzmacicznego. Celem tej diagnostyki jest wczesne rozpoznanie wad płodu. Dzięki zaawansowanej technice  w przypadku podejrzenia nieprawidłowego rozwoju  jest możliwość rozszerzenia diagnostyki prenatalnej celem potwierdzenia lub wykluczenia wad rozwojowych płodu. Istotą tych badań jest umożliwienie przyszłym rodzicom podjęcia decyzji odnośnie diagnostyki i leczenia przyszłego dziecka. Na stan obecnej wiedzy jest możliwość rozpoczęcia leczenia jeszcze w trakcie życia płodowego.

Badania prenatalne dzielimy dwie grupy :

Nieinwazyjne - grupa tych badań jest bezpieczna dla matki jak i płodu. Wykonywane są przesiewowo celem oszacowania ryzyka wystąpienia wad płodu. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości stanowią podstawę do rozszerzenia diagnostyki o inwazyjne badania prenatalne. 

Do badań prenatalnych nieinwazyjnych zaliczamy:

 • Badanie USG
 • Echo serca płodu
 • Test podwójny
 • Test potrójny
 • Test Sanco
 • Test Sanco Plus

Inwazyjne - diagnostyka ta obarczona jest ryzykiem powikłań dla matki oraz płodu. Wykonanie jej jest wyłącznie na zlecenia lekrza, jeżeli podczas badań przesiewowych wyszło podwyższone ryzyko wad płodu.

Do badań prenatalnych inwazyjnych zaliczamy:

 • Amniopunkcja
 • Biopsja Trofoblastu
 • Kordocenteza

Jakie schorzenia mogą wykryć badania prenatalne?

 • Wady serca
 • Wady cewy nerwowej
 • Zespół Downa
 • Zespół Edwardsa
 • Zespół Patau
 • Abberacje chromosomowe

Kiedy wykonujemy badania prenatalne?

 • I TRYMESTR - wykonujemy pomiędzy 11 tygodniem a 13 tygodniem i 6 dni
 • II TRYMESTR - wykonujemy pomiędzy 18 tygodniem a 23 tygodniem i 6 dni
 • III TRYMESTR - wykonujemy pomiędzy 30 tygodniem a 32 tygodniem i 6 dni

Jak należy przygotować się do badania?

Badanie jest wykonywane przy pomocy aparatu USG.

Nie trzeba być na czczo do badania.

Na badanie najlepiej przyjść w wygodnym luźnym stroju.

W przypadku pacjentek z MEDICOVER koniecznym jest zabranie z sobą skierowania na badanie .

 

Jak działamy w Zięba Clinic?

Pierwsza wizyta

Uzyskacie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tematyki leczenia niepłodności. Ustalimy również plan postępowania.

Diagnostyka

Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć różnorodne przyczyny. Niezbędna jest więc kompleksowa, indywidualnie dobrana diagnostyka niepłodności.

Leczenie

Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy leczenie niepłodności. Stosujemy różnorodne, nowoczesne i sprawdzone metody.

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki