badania prenatalne

Badania prenatalne

Czym są badania prenatalne i dlaczego warto je wykonać?

Badania prenatalne umożliwiają ocenę zdrowia dziecka podczas jego życia wewnątrzmacicznego i monitorowanie przebiegu ciąży. Podstawowym badaniem wykonywanym w czasie badań prenatalnych jest badanie USG 3D i 4D, w razie konieczności lub na życzenie pacjenta, lekarz może zaproponować dodatkowe testy służące poszerzeniu diagnostyki.

Diagnostyka prenatalna polega na rozpoznawaniu wad i ciężkich chorób płodu w stosunkowo wczesnym okresie ciąży. Dzięki zaawansowanej technice wykorzystywanej przy wykonywaniu diagnostyki prenatalnej przyszli rodzice mają możliwość uzyskania informacji dotyczących rozwoju płodu i wykluczenia wad genetycznych i rozwojowych. Istotą tych badań jest wczesne wykrycie ewentualnego problemu, umożliwia to podjęcie decyzji odnośnie diagnostyki i leczenia dziecka jeszcze zanim przyjdzie na świat. W przypadku niektórych wad rozwojowych istotne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia. Rozpoznanie choroby pozwala na przygotowanie się do rozpoczęcia terapii zaraz po urodzeniu się dziecka. Nowoczesna medycyna umożliwia nieraz rozpoczęcie leczenia jeszcze w trakcie życia płodowego.

Badanie prenatalne to też okazja do wcześniejszego poznania płci dziecka  oraz zaspokojenia ciekawości rodziców, jak będzie wyglądał ich potomek. Nowoczesne aparaty USG 3D i 4D pozwalają z dużą dokładnością obrazować wygląd dziecka.

To oczywiste, że każda przyszła mama chce, aby ciąża przebiegała bez komplikacji. Dzięki badaniom prenatalnym lekarz  może dokładnie monitorować przebieg ciąży, m.in. rozwój płodu, przepływy krwi, stan łożyska, ilość wód płodowych.  Dzięki temu  możliwe jest uzyskanie informacji o ewentualnych zagrożeniach dla płodu. Daje to szansę na podjęcie racjonalnych działań prewencyjnych bądź leczniczych. Im więcej informacji na temat przebiegu ciąży tym lepsze zabezpieczenie prawidłowego rozwoju dziecka.

Kiedy warto wykonać badanie prenatalne?

 • Gdy rodzice niepokoją się o zdrowie dziecka,
 • Gdy wyniki badań w czasie I trymestru  są nieprawidłowe,
 • Gdy przyszła mama ma powyżej 35 lat,
 • Gdy u któregoś członka rodziny stwierdzono zaburzenia chromosomowe.

Jakie są rodzaje badań prenatalnych?

Nieinwazyjne badania prenatalne

Grupa tych badań jest bezpieczna dla matki jak i płodu. Wykonywane są przesiewowo celem oszacowania ryzyka wystąpienia wad płodu. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości stanowią podstawę do rozszerzenia diagnostyki o inwazyjne badania prenatalne. W naszej klinice wykonujemy badania nieinwazyjne, bezpieczne dla matki i dziecka.

Do badań prenatalnych nieinwazyjnych zaliczamy:

Inwazyjne badania prenatalne

Diagnostyka ta obarczona jest ryzykiem powikłań dla matki oraz płodu. Wykonanie jej jest wyłącznie na zlecenia lekarza, jeżeli podczas badań przesiewowych wyszło podwyższone ryzyko wad płodu.

Do badań prenatalnych inwazyjnych zaliczamy:

 • Amniopunkcja
 • Biopsja Trofoblastu
 • Kordocenteza

Jakie schorzenia mogą wykryć badania prenatalne?

 • Wady serca
 • Wady cewy nerwowej
 • Zespół Downa (trisomia chromosomu 21)
 • Zespół Edwardsa (trisomia chromosomu 18)
 • Zespół Patau (trisomia chromosomu 13)
 • Abberacje chromosomowe

Kiedy wykonujemy badania prenatalne?

 • I TRYMESTR – wykonujemy pomiędzy 11 tygodniem a 13 tygodniem i 6 dni
 • II TRYMESTR – wykonujemy pomiędzy 18 tygodniem a 23 tygodniem i 6 dni
 • III TRYMESTR – wykonujemy pomiędzy 30 tygodniem a 32 tygodniem i 6 dni

Jak należy przygotować się do badania?

Do badań prenatalnych nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie. Badanie jest wykonywane przy pomocy aparatu USG dlatego dobrym rozwiązaniem jest przyjść na konsultacje w wygodnym luźnym stroju.

W przypadku pacjentek z MEDICOVER koniecznym jest zabranie z sobą skierowania na badanie.

Masz pytania?
Chcesz umówić się na badanie prenatalne?
Zadzwoń.

32 202 36 35

doktor Dominika Hudziak specjalista ginekolog-położnik certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Dominika Hudziak

specjalista ginekolog-położnik, FMF ID 78543, Certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Ewa Wojciechowska

Dr Ewa Wojciechowska

specjalista neonatolog, FMF ID 140375

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki