https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-11-484649_1920x600.jpg

Badania w I trymestrze ciąży

Badania prenatalne w pierwszym trymestrze wykonuje się między 11 tygodnie a 13 tygodniem + 6 dni.

Jakie badania należy wykonać w I trymestrze?

 • USG  3D lub 4D – celem badania jest oszacowanie statystycznego ryzyka wad  płodu oraz określenie wieku ciążowego.

Lekarz podczas badania ocenia :

 • długość płodu
 • pomiary głowy, tułowia oraz kończyn
 • narządy wewnętrzne ( serce, mózg, pęcherz moczowy, żołądek oraz kręgosłup)
 • przezierność karkowa ( NT) – na podstawie tego pomiaru można oszacować ryzyko wad genetycznych, wad serca oraz wad innych narządów. Zakresy niemieszczące się w normach są wskazaniem do rozszerzenia diagnostyki prenatalnej.

Badanie można nagrać na płytę DVD.

 • Test PAPP-A – ( test podwójny) – zaleca się  jego wykonanie  każdej ciężarnej kobiecie. Badanie  wykonywanie jest z krwi  mamy i pozwala ocenić ilość białka PAPP-A oraz wolnego Beta hCG. Na postawie otrzymanych wyników oraz badania USG lekarz specjalista może oszacować ryzyko wystąpienia wad genetycznych płodu. W przypadku podwyższonego i wysokiego ryzyka wskazane jest wykonanie dalszej diagnostyki prenatalnej. Pacjentka zawsze ma do wyboru zarówno metody nieinwazyjne ( Test Nifty lub Nifty Plus) lub metody inwazyjne ( amniopunkcja). 

Jak przygotować się do badania?

 • Badanie wykonywanie jest z krwi mamy, nie trzeba być na czczo
 • Zaleca się wykonanie Testu PAPP-A w dniu USG
 • Okres oczekiwania na wynik do 7 dni roboczych
 • Trisomii chromosomu 21 (Zespół Downa)
 • Trisomii chromosomu 18 (Zespół Edwardsa)
 • Trisomii chromosomu 13 (Zespół Patau)
 • aneuploidie chromosomów płci
 • kilkanaście zespołów wad wrodzonych spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi 

Test wykonywany jest z krwi mamy. Wykrywalność utrzymuje się na poziomie 99,5%. Wysoka wrażliwość tego testu umożliwia wykluczenie lub potwierdzenie wad płodu bez wykonywania amniopunkcji, która jest obarczona ryzykiem powikłań zarówno dla matki jak i płodu.

Kiedy możemy wykonać Test NIFTY™ i Test NIFTY™ Plus?

 • między 10 a 24 tygodniem ciąży
 • w ZiębaClinic od poniedziałku do czwartku między godziną 8..00-16.00

Jaki jest czas oczekiwania na wynik?

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

doktor Dominika Hudziak specjalista ginekolog-położnik certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Dominika Hudziak

specjalista ginekolog-położnik, FMF ID 78543, Certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Ewa Wojciechowska

Dr Ewa Wojciechowska

specjalista neonatolog, FMF ID 140375

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki