https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-11-484649_1920x600.jpg

Badania w I trymestrze ciąży

Badania prenatalne w pierwszym trymestrze wykonuje się między 11 tygodnie a 13 tygodniem + 6 dni.

Jakie badania należy wykonać w I trymestrze?

 • USG  3D lub 4D – celem badania jest oszacowanie statystycznego ryzyka wad  płodu oraz określenie wieku ciążowego.

Lekarz podczas badania ocenia :

 • długość płodu
 • pomiary głowy, tułowia oraz kończyn
 • narządy wewnętrzne ( serce, mózg, pęcherz moczowy, żołądek oraz kręgosłup)
 • przezierność karkowa ( NT) – na podstawie tego pomiaru można oszacować ryzyko wad genetycznych, wad serca oraz wad innych narządów. Zakresy niemieszczące się w normach są wskazaniem do rozszerzenia diagnostyki prenatalnej.

Badanie można nagrać na płytę DVD.

 • Test PAPP-A – ( test podwójny) – zaleca się  jego wykonanie  każdej ciężarnej kobiecie. Badanie  wykonywanie jest z krwi  mamy i pozwala ocenić ilość białka PAPP-A oraz wolnego Beta hCG. Na postawie otrzymanych wyników oraz badania USG lekarz specjalista może oszacować ryzyko wystąpienia wad genetycznych płodu. W przypadku podwyższonego i wysokiego ryzyka wskazane jest wykonanie dalszej diagnostyki prenatalnej. Pacjentka zawsze ma do wyboru zarówno metody nieinwazyjne ( Test Nifty lub Nifty Plus) lub metody inwazyjne ( amniopunkcja). 

Jak przygotować się do badania?

 • Badanie wykonywanie jest z krwi mamy, nie trzeba być na czczo
 • Zaleca się wykonanie Testu PAPP-A w dniu USG
 • Okres oczekiwania na wynik do 7 dni roboczych
 • Trisomii chromosomu 21 (Zespół Downa)
 • Trisomii chromosomu 18 (Zespół Edwardsa)
 • Trisomii chromosomu 13 (Zespół Patau)
 • aneuploidie chromosomów płci
 • kilkanaście zespołów wad wrodzonych spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi 

Test wykonywany jest z krwi mamy. Wykrywalność utrzymuje się na poziomie 99,5%. Wysoka wrażliwość tego testu umożliwia wykluczenie lub potwierdzenie wad płodu bez wykonywania amniopunkcji, która jest obarczona ryzykiem powikłań zarówno dla matki jak i płodu.

Kiedy możemy wykonać Test NIFTY™ i Test NIFTY™ Plus?

 • między 10 a 24 tygodniem ciąży
 • w ZiębaClinic od poniedziałku do czwartku między godziną 8..00-16.00

Jaki jest czas oczekiwania na wynik?

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

doktor Dominika Hudziak specjalista ginekolog-położnik certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Dominika Hudziak

specjalista ginekolog-położnik, FMF ID 78543, Certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Ewa Wojciechowska

Dr Ewa Wojciechowska

specjalista neonatolog, FMF ID 140375

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki