Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Badania prenatalne

I trymestr

Badania w I trymestrze ciąży

 

Badania prenatalne w pierwszym trymestrze wykonuje się między 11 tygodnie a 13 tygodniem + 6 dni.

Jakie badania należy wykonać w I trymestrze?

 • USG  3D lub 4D - celem badania jest oszacowanie statystycznego ryzyka wad  płodu oraz określenie wieku ciążowego.

Lekarz podczas badania ocenia :

 • długość płodu
 • pomiary głowy, tułowia oraz kończyn
 • narządy wewnętrzne ( serce, mózg, pęcherz moczowy, żołądek oraz kręgosłup)
 • przezierność karkowa ( NT) - na podstawie tego pomiaru można oszacować ryzyko wad genetycznych, wad serca oraz wad innych narządów. Zakresy niemieszczące się w normach są wskazaniem do rozszerzenia diagnostyki prenatalnej.

Badanie można nagrać na płytę DVD.

 

 • Test PAPP-A - ( test podwójny) - zaleca się  jego wykonanie  każdej ciężarnej kobiecie. Badanie  wykonywanie jest z krwi  mamy i pozwala ocenić ilość białka PAPP-A oraz wolnego Beta hCG. Na postawie otrzymanych wyników oraz badania USG lekarz specjalista może oszacować ryzyko wystąpienia wad genetycznych płodu. W przypadku podwyższonego i wysokiego ryzyka wskazane jest wykonanie dalszej diagnostyki prenatalnej. Pacjentka zawsze ma do wyboru zarówno metody nieinwazyjne ( Test Nifty lub Nifty Plus) lub metody inwazyjne ( amniopunkcja). 

Jak przygotować się do badania?

 • Badanie wykonywanie jest z krwi mamy, nie trzeba być na czczo
 • Zaleca się wykonanie Testu PAPP-A w dniu USG
 • Okres oczekiwania na wynik do 7 dni roboczych

 

 • Trisomii chromosomu 21 ( Zespół Downa)
 • Trisomii chromosomu 18 ( Zespół Edwardsa)
 • Trisomii chromosomu 13 ( Zespół Patau)
 • aneuploidie chromosomów płci
 • kilkanaście zespołów wad wrodzonych spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi 

Test wykonywany jest z krwi mamy. Wykrywalność utrzymuje się na poziomie 99,5%. Wysoka wrażliwość tego testu umożliwia wykluczenie lub potwierdzenie wad płodu bez wykonywania amniopunkcji, która jest obarczona ryzykiem powikłań zarówno dla matki jak i płodu.

Kiedy możemy wykonać Test NIFTY™ i Test NIFTY™ Plus ?

 • między 10 a 24 tygodniem ciąży
 • w ZiębaClinic od poniedziałku do czwartku między godziną 8..00-16.00

Jaki jest czas oczekiwania na wynik ?

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Jak działamy w Zięba Clinic?

Pierwsza wizyta

Uzyskacie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tematyki leczenia niepłodności. Ustalimy również plan postępowania.

Diagnostyka

Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć różnorodne przyczyny. Niezbędna jest więc kompleksowa, indywidualnie dobrana diagnostyka niepłodności.

Leczenie

Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy leczenie niepłodności. Stosujemy różnorodne, nowoczesne i sprawdzone metody.

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki