https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-11-484649_1920x600.jpg

Badania w 2 trymestrze ciąży

Badania prenatalne w drugim trymestrze przeprowadza się od 18 do 23 tygodnia + 6 dni.

Jakie badania należy wykonać w 2 trymestrze ciąży?

1. USG 3D lub 4D

Celem badań USG w tym trymestrze jest ocena:

 • biometrii płodu – wykonywane są pomiary główki, obwodu brzuszka oraz kości długich. Na ich podstawie można oszacować wiek ciąży oraz wielkość dziecka.
 • anatomia płodu – ocena budowy ciała płodu oraz narządów wewnętrznych. Dzięki temu można wykluczyć lub potwierdzić m.in wady serca, rozszczep podniebienia, rozszczep kręgosłupa oraz wady ośrodkowego układu nerwowego.
 • echokardiografia (echo serca)-szczegółowe badanie serca płodu, którego zdaniem jest określenie czy budowa oraz praca mięśnia sercowego i zastawek jest prawidłowa. Ocenia się zarówno ich strukturę i funkcje poprzez ocenę przepływu krwi przez serce płodu. Dzięki temu badaniu możemy na tym etapie życia prenatalnego wykluczyć lub potwierdzić większość wad serca. 

Badanie można nagrać na płytę DVD.

2. Test potrójny

Test potrójny jest w głównej mierze skierowany do pacjentek, które nie wykonały pierwszego badania prenatalnego. Badanie to określa stężenie w surowicy krwi AFP ( alfa-fetoproteiny), beta hCG oraz wolnego estriolu. Na podstawie otrzymanego wyniku lekarz ocenia ryzyko wystąpienia wad genetycznych, zespołów chromosomowych ( zespół Downa,zespół Edwardsa) a także wady cewy nerwowej i rozszczepu kręgosłupa. Test ten należy do metod nieinwazyjnych zatem jest bezpieczny dla matki oraz płodu. W przypadku otrzymania wyniku, który wskazuje na podwyższone oraz wysokie ryzyko wady cewy nerwowej lub anomalii chromosomowych należy wykonać test Sanco/ Sanco Plus lub amniopunkcje.

Jak przygotować się do badania?

 • badanie wykonywane jest z krwi mamy, nie trzeba być na czczo
 • badanie wykonujemy w ZiębaClinic, codziennie od 8.00 do 19.30
 • okres oczekiwana na wynik do 7 dni roboczych

3. Test NIFTY lub NIFTY Plus

Jest to nieinwazyjny genetyczny test prenatalny, który określa ryzyko:

 • Trisomii chromosomu 21 (Zespół Downa),
 • Trisomii chromosomu 18 (Zespół Edwardsa),
 • Trisomii chromosomu 13 (Zespół Patau),
 • aneuploidie chromosomów płci,
 • kilkanaście zespołów wad wrodzonych spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi .

Test wykonywany jest z krwi mamy. Wykrywalność utrzymuje się na poziomie 99,5%. Wysoka wrażliwość tego testu umożliwia wykluczenie lub potwierdzenie wad płodu bez wykonywania amniopunkcji, która jest obarczona ryzykiem powikłań zarówno dla matki jak i płodu.

Kiedy możemy wykonać test NIFTY i NIFTY Plus?

 • między 10 a 24 tygodniem ciąży
 • w ZiębaClinic od poniedziałku do czwartku między godziną 8.00-16.00

Jaki jest czas oczekiwania na wynik?

 • Test NIFTY – do 7 dni roboczych
 • Test NIFTY Plus do 11 dni roboczych

Masz pytania?
Chcesz umówić się na badania prenatalne w drugim trymestrze ciąży?
Zadzwoń.

32 202 36 35

doktor Dominika Hudziak specjalista ginekolog-położnik certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Dominika Hudziak

specjalista ginekolog-położnik, FMF ID 78543, Certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Ewa Wojciechowska

Dr Ewa Wojciechowska

specjalista neonatolog, FMF ID 140375

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki