https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-11-484649_1920x600.jpg

Badania w II trymestrze ciąży

Badania w drugim trymestrze przeprowadza się od 18 tygodnia do 23 tygodnia + 6 dni.

Jakie badania należy wykonać w II trymestrze?

 • USG 3D lub 4D – celem badań w tym trymestrze jest ocena:
 • biometrii płodu – wykonywane są pomiary główki, obwodu brzuszka oraz kości długich. Na ich podstawie można oszacować wiek ciąży oraz wielkość dziecka.
 • anatomia płodu – ocena budowy ciała płodu oraz narządów wewnętrznych. Dzięki temu można wykluczyć lub potwierdzić m.in wady serca, rozszczep podniebienia, rozszczep kręgosłupa oraz wady ośrodkowego układu nerwowego.
 • echokardiografia (echo serca)-szczegółowe badanie serca płodu, którego zdaniem jest określenie czy budowa oraz praca mięśnia sercowego i zastawek jest prawidłowa. Ocenia się zarówno ich strukturę i funkcje poprzez ocenę przepływu krwi przez serce płodu. Dzięki temu badaniu możemy na tym etapie życia prenatalnego wykluczyć lub potwierdzić większość wad serca. 

Badanie można nagrać na płytę DVD.

 • Test potrójny – w głównej mierze skierowany do pacjentek, które nie wykonały pierwszego badania prenatalnego. Badanie to określa stężenie w surowicy krwi AFP ( alfa-fetoproteiny), beta hCG oraz wolnego estriolu. Na podstawie otrzymanego wyniku lekarz ocenia ryzyko wystąpienia wad genetycznych, zespołów chromosomowych ( zespół Downa,zespół Edwardsa) a także wady cewy nerwowej i rozszczepu kręgosłupa. Test ten należy do metod nieinwazyjnych zatem jest bezpieczny dla matki oraz płodu. W przypadku otrzymania wyniku, który wskazuje na podwyższone oraz wysokie ryzyko wady cewy nerwowej lub anomalii chromosomowych należy wykonać test Sanco/ Sanco Plus lub amniopunkcje.

Jak przygotować się do badania?

 • badanie wykonywane jest z krwi mamy, nie trzeba być na czczo
 • badanie wykonujemy w ZiębaClinic, codziennie od 8.00 do 19.30
 • okres oczekiwana na wynik do 7 dni roboczych
 • Test NIFTY lub NIFTY Plus – jest to nieinwazyjny genetyczny test prenatalny, który określa ryzyko:
 • Trisomii chromosomu 21 (Zespół Downa)
 • Trisomii chromosomu 18 (Zespół Edwardsa)
 • Trisomii chromosomu 13 (Zespół Patau)
 • aneuploidie chromosomów płci
 • kilkanaście zespołów wad wrodzonych spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi 

Test wykonywany jest z krwi mamy. Wykrywalność utrzymuje się na poziomie 99,5%. Wysoka wrażliwość tego testu umożliwia wykluczenie lub potwierdzenie wad płodu bez wykonywania amniopunkcji, która jest obarczona ryzykiem powikłań zarówno dla matki jak i płodu.

Kiedy możemy wykonać test NIFTY i NIFTY Plus?

 • między 10 a 24 tygodniem ciąży
 • w ZiębaClinic od poniedziałku do czwartku między godziną 8.00-16.00

Jaki jest czas oczekiwania na wynik?

 • Test NIFTY – do 7 dni roboczych
 • Test NIFTY Plus do 11 dni roboczych

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

doktor Dominika Hudziak specjalista ginekolog-położnik certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Dominika Hudziak

specjalista ginekolog-położnik, FMF ID 78543, Certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Ewa Wojciechowska

Dr Ewa Wojciechowska

specjalista neonatolog, FMF ID 140375

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki