https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-11-484649_1920x600.jpg

NIFTY

O teście NIFTY™ 

NIFTY™ to nieinwazyjny prenatalny test (NIPT), który określa wystąpienie zespołu Downa i innych genetycznych zaburzeń spowodowanych przez nadmiar lub niedobór informacji genetycznych w DNA dziecka.

NIFTY™ składa się z małego pojemnika na krew matki i w przeciwieństwie do testów inwazyjnych, nie zagraża zdrowiu ani matki, ani dziecka.

NIFTY dostępny jest już od 10. tygodnia ciąży.

Co określa test NIFTY™?

Test NIFTY™ określa obecność trzech najczęstszych trisomii, które odpowiedzialne są za zespoly: Downa, Edwardsa i Patau. *Niezależne badania pokazują, ze test NIFTY™ charakteryzuje się 99,9% dokładnością przy określaniu tych zaburzeń.

Test NIFTY™ daje możliwości określenia rownież innych nieprawidłowości genetycznych, takich jak zespoły delecji, czy aneuploidii chromosomów płci. Może także określić płeć dziecka.

Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek testu genetycznego, skonsultować się z lekarzem. 

Zakres testu NIFTY™

TEST NIFTY MOŻNA WYKONAĆ W ZIĘBACLINIC OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY OD GODZINY 8.00-20.00 ORAZ W CZWARTKI DO GODZINY 16.00. WYSTARCZY PRZYJŚĆ W DOGODNYM DLA SIEBIE TERMINIE. ZAPRASZAMY!

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

doktor Dominika Hudziak specjalista ginekolog-położnik certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Dominika Hudziak

specjalista ginekolog-położnik, FMF ID 78543, Certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Ewa Wojciechowska

Dr Ewa Wojciechowska

specjalista neonatolog, FMF ID 140375

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki