https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-11-484649_1920x600.jpg

NIFTY

O teście NIFTY™ 

NIFTY™ to nieinwazyjny prenatalny test (NIPT), który określa wystąpienie zespołu Downa i innych genetycznych zaburzeń spowodowanych przez nadmiar lub niedobór informacji genetycznych w DNA dziecka.

NIFTY™ składa się z małego pojemnika na krew matki i w przeciwieństwie do testów inwazyjnych, nie zagraża zdrowiu ani matki, ani dziecka.

NIFTY dostępny jest już od 10. tygodnia ciąży.

Co określa test NIFTY™?

Test NIFTY™ określa obecność trzech najczęstszych trisomii, które odpowiedzialne są za zespoly: Downa, Edwardsa i Patau. *Niezależne badania pokazują, ze test NIFTY™ charakteryzuje się 99,9% dokładnością przy określaniu tych zaburzeń.

Test NIFTY™ daje możliwości określenia rownież innych nieprawidłowości genetycznych, takich jak zespoły delecji, czy aneuploidii chromosomów płci. Może także określić płeć dziecka.

Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek testu genetycznego, skonsultować się z lekarzem. 

Zakres testu NIFTY™

TEST NIFTY MOŻNA WYKONAĆ W ZIĘBACLINIC OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY OD GODZINY 8.00-20.00 ORAZ W CZWARTKI DO GODZINY 16.00. WYSTARCZY PRZYJŚĆ W DOGODNYM DLA SIEBIE TERMINIE. ZAPRASZAMY!

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

doktor Dominika Hudziak specjalista ginekolog-położnik certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Dominika Hudziak

specjalista ginekolog-położnik, FMF ID 78543, Certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Ewa Wojciechowska

Dr Ewa Wojciechowska

specjalista neonatolog, FMF ID 140375

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki