https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-11-484649_1920x600.jpg

Test potrójny

Kiedy wykonuje się test potrójny?

Test potrójny wykonywany jest między 14, a 20 tygodniem ciąży. Jeżeli jest możliwe zaplanowanie przeprowadzenia tego badania, to proponujemy pobranie krwi zaraz po 14 tygodniu ciąży. W głównej mierze skierowany jest do pacjentek, które nie wykonały pierwszego badania prenatalnego.

Badanie to określa stężenie w surowicy krwi AFP ( alfa-fetoproteiny), beta hCG oraz wolnego estriolu. Na podstawie otrzymanego wyniku lekarz ocenia ryzyko wystąpienia wad genetycznych, zespołów chromosomowych (zespół Downa,zespół Edwardsa) a także wady cewy nerwowej i rozszczepu kręgosłupa. Ocena ryzyka tej wady ośrodkowego układu nerwowego nie jest wykonywana w teście PAPP-A. Czułość testu potrójnego w diagnostyce nieprawidłowości chromosomowych wynosi około 69%, a w wykrywaniu wad ośrodkowego układu nerwowego ponad 85%.

Czy test potrójny jest bezpieczny?

Test potrójny należy do metod nieinwazyjnych zatem jest bezpieczny dla matki oraz płodu. W przypadku otrzymania wyniku, który wskazuje na podwyższone oraz wysokie ryzyko wady cewy nerwowej lub anomalii chromosomowych należy wykonać test Sanco/ Sanco Plus lub amniopunkcje.

Jak przygotować się do badania?

  • test potrójny wykonywany jest z krwi mamy, nie trzeba być na czczo.
  • badanie wykonujemy w ZiębaClinic, codziennie od 8.00 do 19.30.
  • okres oczekiwana na wynik testu do 7 dni roboczych.

Masz pytania?
Chcesz umówić sie na test potrójny?
Zadzwoń.

32 202 36 35

doktor Dominika Hudziak specjalista ginekolog-położnik certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Dominika Hudziak

specjalista ginekolog-położnik, FMF ID 78543, Certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Ewa Wojciechowska

Dr Ewa Wojciechowska

specjalista neonatolog, FMF ID 140375

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki