https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-11-484649_1920x600.jpg

Test SANCO

Sanco – nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji

W naszej klinice istnieje możliwość wykonania testu Sanco – nieinwazyjnego, genetycznego testu prenatalnego nowej generacji. Test Sanco pozwala na rezygnację z testów inwazyjnych.

Jakie wady wykrywa test SANCO?

Test z dokładnością powyżej 99% określa ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu, aneuploidii chromosomów płci oraz kilkunastu zespołów wad wrodzonych, spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi.

Na czym polega test SANCO?

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest jedynie niewielka (10 ml) próbka krwi przyszłej mamy – osocze zawiera bowiem materiał genetyczny dziecka. Na podstawie analizy próbki zawierającej materiał genetyczny płodu, sprawdza się liczbę chromosomów oraz ich wybrane uszkodzenia. Test można wykonać pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży.

Jaka jest skuteczność testu SANCO?

Wykrywalność utrzymuje się na poziomie 99,9% nawet przy niskiej zawartości DNA płodu we krwi matki. Wysoka wrażliwość tego testu umożliwia wykluczenie lub potwierdzenie wad płodu bez wykonywania amniopunkcji, która jest obarczona ryzykiem powikłań zarówno dla matki jak i płodu.

Masz pytania?
Chcesz umówić się na test SANCO?
Zadzwoń.

32 202 36 35

doktor Dominika Hudziak specjalista ginekolog-położnik certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Dominika Hudziak

specjalista ginekolog-położnik, FMF ID 78543, Certyfikat USG PTG 239/2017

Dr Ewa Wojciechowska

Dr Ewa Wojciechowska

specjalista neonatolog, FMF ID 140375

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki