Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Zięba Clinic

Cennik

Cennik

Podstawowe badanie nasienia (parametry fizykochemiczne nasienia, ruchliwość i koncentracja plemników)

70 zł

Żywotność plemników (test eozynowy)

35 zł

Morfologia plemników

50 zł

Test POX (ilościowa ocena granulocytów)

35 zł

Komplet wszystkich powyższych badań — badanie rozszerzone

150 zł

Test MAR IgG

65 zł

Test MAR IgA

65 zł

Wszystkie ww. badania: badanie rozszerzone + testy MAR IgG i IgA

250 zł

Fragmentacja DNA plemników

300 zł

Test oksydacyjno-redukcyjny

280 zł

Test HBA-zdolność wiązania plemników z hialuronianem

230 zł

Konsultacja wyników badania nasienia dr n.med Małgorzata Zięba

bezpłatna

Posiew nasienia bakteriologiczny

35 zł

Posiew nasienia mykologiczny

35 zł

Informacje cenowe dotyczące oferowanych usług mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki