https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/top-clinic2.jpg

MACS – selekcja plemników aktywowana w polu magnetycznym

Skuteczność leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zależy od kilku czynników. Jednym z najważniejszych jest potencjał rozwojowy zarodka. Zależy on głównie, od jakości gamet, z których połączenia powstaje: oocytu i plemnika.

W jednym ejakulacie może znajdować się nawet kilkaset milionów plemników. Dlatego też powstają nowe metody ich selekcji i eliminowania nieprawidłowych komórek. Jedną z nich jest MACS, czyli selekcja plemników aktywowana w polu magnetycznym.

Magnetyczna selekcja plemników MACS umożliwia efektywne usuwanie z próbki tak zwanych plemników apoptycznych. Są to gamety, w których rozpoczął się proces genetycznie zaprogramowanej śmierci komórki. Standardowe techniki preparatyki nasienia nie eliminują ich całkowicie, cechy wczesnej apoptozy nie są także widoczne dla embriologa pod mikroskopem.

Jakie korzyści przynosi zastosowanie metody MACS?

Magnetycznie aktywowane sortowanie plemników umożliwia eliminację plemników apoptycznych oraz uzyskanie puli plemników o lepszej:

 • morfologii,
 • ruchliwości,
 • integralności chromatyny plemnikowej (prawidłowym DNA),

Co pozwala na poprawę:

 • odsetka zapłodnień,
 • podziałów zarodka,
 • odsetka ciąż klinicznych.

Wskazania do wykorzystania metody MACS:

 • czynnik męski, w tym nieprawidłowości dotyczące fragmentacji chromatyny plemnikowej,
 • wcześniejsze niepowodzenia procedur zapłodnienia pozaustrojowego,
 • niepłodność idiopatyczna (o nieustalonej przyczynie),
 • poronienia nawracające.

Masz pytania dotyczące metody MACS?
Zadzwoń.

32 202 36 35

Patrycja Burakiewicz certyfikowany embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Patrycja Burakiewicz

Certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

Katarzyna Idzik embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Katarzyna Idzik

certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

magister Karolina Dyga embriolog biotechnolog

Mgr Karolina Dyga

embriolog, biotechnolog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki