Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Zięba Clinic

Specjaliści

Dr n. med. Małgorzata Zięba

Dr n. med. Małgorzata Zięba

Specjalista endokrynolog, specjalista ginekolog-położnik , specjalista androlog

Dr n. med. Małgorzata Zięba

Specjalista endokrynolog, specjalista ginekolog-położnik , specjalista androlog

W 1992 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. W Klinice Ginekologii i Położnictwa w Katowicach zdobywała cenne doświadczenie w zakresie ginekologii i położnictwa.

W 1998 roku wraz z powstaniem Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej rozpoczęła swoją przygodę z endokrynologią. Wieloletnia praca w Klinice oraz w Przyklinicznej Poradni Endokrynologii Ginekologicznej ugruntowała zdobytą wiedzę teoretyczną. W trakcie pracy opiekowała się pacjentkami chorującymi na jadłowstręt psychiczny.

Przeprowadzone liczne badania nad zaburzeniami endokrynologicznymi w tym zespole opracowała i obroniła w pracy doktorskiej "Ocena wydolności prolaktynowej i gonadotropinowej przysadki mózgowej u kobiet z jadłowstrętem psychicznym". Ogromne doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie ginekologii, endokrynologii, położnictwa, a także leczenia otyłości znakomicie pozwoliło zrozumieć problemy pacjentów, którzy nie znaleźli pomocy u wielu innych specjalistów.

Dr Zięba od wielu lat pomaga parom zmagającym się z problemem niepłodności. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

W życiu prywatnym dwie córki Monika i Majka. Właścicielka dwóch psów Albina i Flomara, kota Jankesa.

Mgr Patrycja Burakiewicz

Mgr Patrycja Burakiewicz

Embriolog kliniczny, diagnosta laboratoryjny

Mgr Patrycja Burakiewicz

Embriolog kliniczny, diagnosta laboratoryjny

Absolwentka Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach związanych z embriologią stale podnosi swoje kwalifikacje oraz poszerza wiedzę. Posiada certyfikaty embriologa klinicznego ESHRE oraz PTMR, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE). Doświadczenie z zakresu analityki medycznej i pracy laboratoryjnej zdobyła również odbywając praktyki w laboratoriach analitycznym oraz kryminalistycznym. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe uzyskując tytuł diagnosty laboratoryjnego.

Prywatnie interesuje się różnymi dziedzinami medycyny, komputerami, kinem i literaturą.

Mgr Katarzyna Idzik

Mgr Katarzyna Idzik

Embriolog kliniczny, diagnosta laboratoryjny

Mgr Katarzyna Idzik

Embriolog kliniczny, diagnosta laboratoryjny

Jest absolwentką Biotechnologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała za granicą w renomowanych placówkach naukowych. W Instytucie Onkologii w Gliwicach oraz w czasie praktyk zawodowych w Madrycie zajmowała się genetyką nowotworów piersi. Systematycznie stara się poszerzać wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach oraz sympozjach naukowych. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe i uzyskała tytuł diagnosty laboratoryjnego. Posiada certyfikat embriologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz certyfikat embriologa klinicznego ESHRE.

Mgr Karolina Dyga

Mgr Karolina Dyga

Embriolog

Mgr Karolina Dyga

Embriolog

Dr n.med Wojciech Kluszczyk

Dr n.med Wojciech Kluszczyk

Niepłodność i poronienia, specjalista ginekolog-położnik

Dr n.med Wojciech Kluszczyk

Niepłodność i poronienia, specjalista ginekolog-położnik

Diagnostyką i leczeniem niepłodności małżeńskiej zajmuje się od 26 lat. Początkowo kształciłem się w Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Śląskiej AM w Zabrzu oraz Katedrze i Klinice Rozrodczości i Perinatologii Śląskiej AM w Zabrzu. Od roku 2004 do 2018 byłem Ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego PPZOZ w  Wodzisławiu Śląskim. Obecnie pracuję w Wielospecjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Gliwicach. Posiadam pełne prawo wykonywania zawodu lekarza w Republice Czeskiej, gdzie pracuję od 3 lat w Klinice  Leczenia Niepłodności - In Vitro Eurofertil Ostrava 

Odbywałem staże naukowe w kraju i za granica -  w USA, Japonii, Australii oraz we Francji i Austrii. 

Zajmuje się problematyką niepłodności, immunologią rozrodu oraz poronieniami  immunologicznymi w tym kompleksowa ich  diagnostyką oraz leczeniem. Wykonuje wszystkie procedury związane z zapłodnieniem pozaustrojowym. Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka oraz Embriologii ESHRE oraz członkiem Czeskiego Towarzystwa Rozrodu i Embriologii. Pozamedyczne zainteresowania to alpinizm i himalaizm, który uprawiam w formie aktywnej  .

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki