Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Zięba Clinic

Test HBA- zdolność wiązania plemników z hialuronianem

Test wiązania plemników z hialuronianem (test HBA)

 

Hialuronian, czyli kwas hialuronowy jest jednym z głównych składników otaczających komórkę jajową (oocyt). Aby doszło do zapłodnienia, plemnik musi wniknąć do  jej wnętrza, pokonując przeszkody w postaci warstw komórek otaczających oocyt oraz jego osłonkę. Aby tak się stało, męska komórka rozrodcza musi być w pełni dojrzała i funkcjonalna.

 

Na czym polega badanie i jakich informacji dostarcza nam wynik?

 

Dzięki wykonaniu testu HBA możemy obliczyć odsetek plemników w nasieniu, które wiążą się z cząsteczkami hialuronianu.

Plemniki, które prawidłowo wiążą się z kwasem hialuronowym są dojrzałe i mają duży potencjał do zapłodnienia komórki jajowej. Po pierwsze są w stanie dotrzeć do oocytu i prawidłowo związać się z receptorami obecnymi na jego powierzchni, a po drugie cechują się lepszą integralnością chromatyny plemnikowej i rzadziej niosą aneuploidię (nieprawidłowości genetyczne).

 

Kto powinien wykonać test HBA?

 

Badanie jest cennym elementem uzupełniającym podstawową diagnostykę u mężczyzn. Jego wykonanie należy rozważyć szczególnie w przypadku par, u których zdiagnozowano niepłodność idiopatyczną (o nieustalonej przyczynie), a także u pacjentów o nieprawidłowym wyniku morfologii plemników lub fragmentacji chromatyny plemnikowej.

 

Badanie nie jest możliwe do wykonania w przypadku ciężkiej oligozoospermii (bardzo niskiej ilości plemników w nasieniu) oraz/lub znacznej asthenozoospermii (bardzo niskiej ruchliwości plemników).

 

Przed badaniem należy zachować abstynencję seksualną przez 3 do 5 dni.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki