Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Choroby zakaźne

Choroby zakaźne

Choroba zakaźna -choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Czynniki zakaźne:

 • Bakterie
 • Wirusy
 • Pierwotniaki
 • Grzyby chorobotwórcze
 • Pasożyty
 • Priony

Sposób przenoszenia chorób zakaźnych:

 • Kontakt bezpośredni od człowieka na człowieka (kichanie, kaszel, pocałunki)
 • Zwierzęta ( zarówno dzikie jak i domowe).
 • Zakażenia wertykalne ( infekcja przenoszona na płód w czasie życia prenatalnego lub w trakcie porodu)
 • Kontakt pośredni poprzez zakażone przedmioty.
 • Żywność, woda
 • Wektory –patogen przenoszony przez owady, zakażenie na skutek ukłucia.

Pamiętajmy, iż jest możliwość sprawdzenia czy:

 • Jesteśmy zakażeni daną chorobą zakaźną.
 • Czy mieliśmy kontakt z chorobą zakaźną ( można przebyć chorobę zakaźną bez charakterystycznych objawów)
 • Nasz organizm wytworzył odporność przeciwko danej chorobie zakaźnej.

Wszystkie badania w kierunku chorób zakaźnych można wykonać w ZiebaClinic.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.

 

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki