choroby zakaźne

Choroby zakaźne

Choroby zakaźne – choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Czynniki zakaźne:

 • bakterie,
 • wirusy,
 • pierwotniaki,
 • grzyby chorobotwórcze,
 • pasożyty,
 • priony.

Sposób przenoszenia chorób zakaźnych:

 • kontakt bezpośredni od człowieka na człowieka (kichanie, kaszel, pocałunki),
 • zwierzęta (zarówno dzikie jak i domowe),
 • zakażenia wertykalne (infekcja przenoszona na płód w czasie życia prenatalnego lub w trakcie porodu),
 • kontakt pośredni poprzez zakażone przedmioty,
 • żywność, woda,
 • wektory – patogen przenoszony przez owady, zakażenie na skutek ukłucia.

Pamiętajmy, iż jest możliwość sprawdzenia czy:

 • jesteśmy zakażeni daną chorobą zakaźną,
 • czy mieliśmy kontakt z chorobą zakaźną (można przebyć chorobę zakaźną bez charakterystycznych objawów),
 • nasz organizm wytworzył odporność przeciwko danej chorobie zakaźnej.

Wszystkie badania w kierunku chorób zakaźnych można wykonać w ZiębaClinic.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

doktor Karolina Muller lekarz chorób zakaźnych

Dr Karolina Muller

Lekarz chorób zakaźnych

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki