https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-06-04_13-08-56-456292_1920x600.jpg

Cennik


Wizyta lek. med. Karolina Muller

200 zł


Toxoplasmosa Gondi IgG

27 zł


Toxoplasmosa Gondi IgM

27 zł


Cytomegalovirus IgG

37 zł


Cytomegalovirus IgM

37 zł


Rubella IgG

27 zł


Rubella IgM

27 zł


Chlamydia trach. IgG

42 zł


Chlamydia trach. IgM

42 zł


Parwowiroza IgG i IgM

120 zł


Ospa – Varicella zoster IgG

45 zł


Ospa – Varicella zoster IgM

45 zł


Odra – Morbili virus IgG

50 zł


Odra – Morbili virus IgM

50 zł


Antygen Hbs WZW typu

22 zł


Przeciwciała HBs typu B

32 zł


Przeciwciała anty HBc Total

39 zł


Przeciwciała anty HIV

30 zł


Przeciwciała anty HCV

30 zł


VDRL

30 zł


Borelioza NK CD 57

190 zł


Borelioza IgG

35 zł


Borelioza IgM

35 zł


Borelioza met. Western-blot IgG

100 zł


Borelioza met. Western-blot IgM

100 zł


Borelioza IgG met ELISA

150 zł


Borelia burgdorferii met PCR

150 zł


Babesia divergens met PCR

200 zł


Bartoneloza IgM i IgG

250 zł


Yersinia enterocolitica IgG

60 zł


Yersinia enterocolitica IgM

60 zł


Yersinia enterocolitica IgA

60 zł


Anaplasma phagocytophilum IgM

125 zł


Anaplasma phagocytophilum IgG

125 zł


Informacje cenowe dotyczące oferowanych usług mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego


doktor Karolina Muller lekarz chorób zakaźnych

Dr Karolina Muller

Lekarz chorób zakaźnych

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki