Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Choroby zakaźne

Cennik

Cennik

 
 
 
 

Wizyta lek.med. Karolina Muller

200zł

Toxoplasmosa Gondi IgG

27 zł

Toxoplasmosa Gondi IgM

27 zł

Cytomegalovirus IgG

37 zł

Cytomegalovirus IgM

37 zł

Rubella IgG

27 zł

Rubella IgM

27 zł

Chlamydia trach. IgG

42 zł

Chlamydia trach. IgM

42 zł

Parwowiroza IgG i IgM

120 zł

Ospa - Varicella zoster IgG

45 zł

Ospa - Varicella zoster IgM

45 zł

Odra - Morbili virus IgG

50 zł

Odra - Morbili virus IgM

50 zł

Antygen Hbs WZW typu

22 zł

Przeciwciała HBs typu B

32 zł

Przeciwciała anty HBc Total

39 zł

Przeciwciała anty HIV

30 zł

Przeciwciała anty HCV

30zł

VDRL

30 zł

Borelioza NK CD 57

190 zł

Borelioza IgG

35 zł

Borelioza IgM

35 zł

Borelioza met. Western-blot IgG

100zł

Borelioza met. Western-blot IgM

100 zł

Borelioza IgG met ELISA

150 zł

Borelia burgdorferii met PCR

150zł

Babesia divergens met PCR

200 zł

Bartoneloza IgM i IgG

250 zł

Yersinia enterocolitica IgG

60 zł

Yersinia enterocolitica IgM

60 zł

Yersinia enterocolitica IgA

60 zł

Anaplasma phagocytophilum IgM

125 zł

Anaplasma phagocytophilum IgG

125 zł

 
 
Masz pytania?  Zadzwoń!
32 202 36 35

 

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki