https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-06-04_13-08-56-456292_1920x600.jpg

Bolerioza

Borelioza jest jednostką chorobową wywołania przedostaniem się bakterii (Borella burgdorferi) do organizmu człowieka. Do zakażenia boreliozą może dojść, gdy kleszcz zaczyna wydzielać ślinę i zawartość jelita środkowego do rany osoby, którą zaatakował.

W ostatnich latach odnotowujemy znaczy wzrost występowania boreliozy u pacjentów w różnym wieku. Dlatego tak ważne jest, aby w przypadku ugryzienia przez kleszcza lub wystąpienia rumienia skontaktować się z specjalistą w celu diagnostyki oraz leczenia.

Warto poznać objawy boreliozy, aby wcześnie wykryć chorobę. W boreliozie ważna jest szybka diagnostyka.

 • rumień wędrujący – to pierwszy charakterystyczny objaw boreliozy, jednak występuje tylko u 30 procent zarażonych tą chorobą odkleszczową. Pojawia się z reguły 1-3 tygodnie po kontakcie z kleszczem.
 • gorączka,
 • zawroty głowy,
 • dreszcze,
 • ból gardła,
 • bóle i sztywność stawów,
 • osłabienie,
 • drętwienie kończyn,
 • spadek masy ciała,
 • uderzenia gorąca,
 • kłopoty z mową,
 • napady bezsenności.

Nie czekaj, aż wystąpią objawy!

Od razu, gdy podejrzewasz, że ugryzł Cię kleszcz skontaktuj się z specjalistą!

W naszej klinice wykonasz szczegółową diagnostykę w kierunku boreliozy oraz koinfekcji .

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki