https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-06-04_13-08-56-456292_1920x600.jpg

Choroby zakaźne a ciąża…

CHOROBY NIEBIEZPIECZNE DLA PŁODU:

Jest grupa chorób, która jest niebezpieczna dla kobiet w ciąży, ponieważ w przypadku zakażenia pierwotnego mogą powodować :

 • poronienia,
 • zgon płodu,
 • wady płodu,
 • zaburzenia rozwoju u dzieci urodzonych.

Dlatego tak ważna jest prewencja.

Dzięki pakietowi świadome macierzyństwo – badania w kierunku  takich chorób, jaki :

 • Toxoplazmoza,
 • Różyczka,
 • Cytomegalia,
 • Parwowiroza,
 • Odra
 • Ospa

możemy dowiedzieć się wcześniej czy przebyłyśmy daną chorobę i czy nabyłyśmy odporność. Jest to ważne, gdyż w przypadku ciąży zmniejszamy ryzyko powikłań. Jednocześnie w przypadku trwania ciąży wynik potwierdzający obecność zakażenia umożliwia lekarzowi specjaliście  określenie czy jest to zakażenie pierwotne czy wtórne. Dzięki temu też jest możliwość dobru indywidualnego planu postępowania diagnostycznego, jak również leczenia.

Umów się na wizytę do lek.med. Karolina Muller. Zadzwoń!
32 202 36 35

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki