https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-06-04_13-08-56-456292_1920x600.jpg

Choroby zakaźne a niepłodność…

Każdy z pacjentów myślący o macierzyństwie powinien rozważyć wykonanie badań w kierunku chorób zakaźnych.

Niestety odnotowuje się tendencje wzrostową rozpoznań takich chorób jak

  • wirusowe zapalenie wątroby typu B
  • wirusowe zapalenie wątroby typu C
  • wirusowe zapalenie wątroby typu A
  • Kiła
  • HIV

W związku z tym wskazana jest diagnostyka w kierunku tych zakażeń. Niestety istnieje ryzyko przeniesieni tych infekcji na zarodek-płód-dziecko. Na stan obecnej wiedzy medycznej jest możliwość wczesnej diagnostyki tych zakażeń oraz wdrożenie leczenia przed przygotowaniem pacjentki do procedury.

Ważną informacją jest również fakt, iż procedura in vitro jest również adresowana do pacjentów, którzy nie mogą z sobą współżyć także z powodu różnych procesów infekcyjnych oraz chorobowych.

Umów się na wizytę do lek.med. Karolina Muller. Zadzwoń!
32 202 36 35

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki