Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Dietetyk

Z kim współpracujemy?

Z kim współpracujemy?

Dr n.med. Jolanta Zięba

Specjalista medycyny żywienia

 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Medical Biotechnology. Od rozpoczęcia studiów zafascynowana medycznym aspektem żywienia w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Stopień doktora nauk medycznych ze specjalizacją medycyna został jej przyznany przez Radę Wydziału Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2017 roku, po zaprezentowaniu wyników pracy doktorskiej zatytułowanej „Senescencja komórek glejaka wielopostaciowego in vitro – poszukiwanie przyczyn i próba analizy mechanizmu”. Dr Jolanta Zięba od 2015 roku kontynuowała karierę naukową w Stanach Zjednoczonych realizując program stażu doktorskiego w departamencie Neuroscience (Shriners Hospitals Pediatric Research Center) Temple University, Filadelfia.

Dr Jolanta Zięba specjalizuje się w opracowywaniu indywidualnych planów żywieniowych w oparciu o obecny obraz stanu zdrowia, z uwzględnieniem suplementacji, testów nadwrażliwości pokarmowej, testów genetycznych, oraz wyników analizy mikroflory jelitowej. Dzięki współpracy i konsultacjach z lekarzami różnych specjalizacji dr Zięba dba o dobór odpowiedniego rodzaju diety wspomagającej leczenie. Dodatkowo nasz ekspert medycyny żywienia pomaga zrozumieć procesy biologiczne zachodzące w organizmie w różnych jednostkach chorobowych, co znacząco podnosi efekty wprowadzonych zaleceń dietetycznych. 

 

Jak działamy w Zięba Clinic?

Pierwsza wizyta

Uzyskacie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tematyki leczenia niepłodności. Ustalimy również plan postępowania.

Diagnostyka

Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć różnorodne przyczyny. Niezbędna jest więc kompleksowa, indywidualnie dobrana diagnostyka niepłodności.

Leczenie

Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy leczenie niepłodności. Stosujemy różnorodne, nowoczesne i sprawdzone metody.

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki