Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Endokrynologia ginekologiczna

Diagnostyka

Diagnostyka

 

Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka niezbędna jest niezaburzona praca wszystkich narządów i układów. Układy te, pomimo pełnienia odmiennych, bardzo wyspecjalizowanych funkcji, ściśle ze sobą współpracują. Narzędziem komunikacji pomiędzy nimi są hormony, czyli cząsteczki sygnałowe rządzące działaniem poszczególnych z bilionów komórek, budujących nasze ciało.

Ginekologia endokrynologiczna zajmuje się szeroko pojętymi zaburzeniami hormonalnymi (endokrynnymi) u kobiet. Zaburzenia takie mogą dawać odmienne objawy w każdym z okresów życia kobiety i dotyczyć wielu jego sfer.

Odpowiednio dobrana diagnostyka pozwala na precyzyjne określenie źródła problemu i efektywne wyeliminowanie nieprawidłowości. Opiera się nie tylko na określeniu poziomu hormonów w organizmie i oceny czynności gruczołów dokrewnych, które je wytwarzają, ale przede wszystkim na identyfikacji czynnika wywołującego zaburzenia.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Jak działamy w Zięba Clinic?

Pierwsza wizyta

Uzyskacie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tematyki leczenia niepłodności. Ustalimy również plan postępowania.

Diagnostyka

Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć różnorodne przyczyny. Niezbędna jest więc kompleksowa, indywidualnie dobrana diagnostyka niepłodności.

Leczenie

Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy leczenie niepłodności. Stosujemy różnorodne, nowoczesne i sprawdzone metody.

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki