Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Endokrynologia ginekologiczna

Hiperprolaktynemia

Hiperprolaktynemia

Prolaktyna to hormon wydzielany przez przedni płat przysadki. Wydzielanie jej jest hamowane przez dopaminę, neuropeptyd produkowany w podwzgórzu. Hyperprolaktynemia to zespół objawów chorobowych związanych z podwyższonym we krwi stężeniem prolaktyny.

Przyczyny:

Fizjologiczne: ciąża, karmienie piersią, drażnienie brodawek sutkowych, wysiłek fizyczny, stres(hipoglikemia), sen, drgawki, okres noworodkowy.

Farmakologiczne: związane z przyjmowaniem leków powodujących wzrost prolaktyny należą do niech niektóre leki (fenotiazyny, haloperidol, metoklopramid, opioidy, cymetydyna, werapamil, substancje zawarte w lukrecji, TRH, estrogeny, wazoaktywny peptyd jelitowy).

Patologiczne: guzy przysadki, zmiany chorobowe podwzgórza/szypuły przysadki, napromienienie osi mózgowo-rdzeniowej, zmiany chorobowe klatki piersiowej, zmiany chorobowe rdzenia kręgowego, niedoczynność tarczycy, przewlekła niewydolność nerek, ciężka choroba wątroby.

Objawy:

U kobiet: zaburzenia miesiączkowania o charakterze rzadkich miesiączek, aż po wtórny brak miesiączki, może, ale nie musi wystąpić wyciek z brodawek sutkowych, zaburzenia owulacji, niepłodność. U mężczyzn objawy nie są tak jednoznaczne więc wykrywane zmiany w obrębie przysadki o charakterze prolaktynoma najczęściej są większych rozmiarów niż u kobiet. W związku z tym częściej występują objawy uciskowe na skrzyżowanie nerwu wzrokowego, bóle głowy.

Objawem hyperprolaktynemii u mężczyzn zawsze występującym jest spadek libido, trudne do oceny dla pacjenta, dodatkowo tzw. wstydliwy temat, zaburzenia płodności, ginekomastia.

Leczenie:

W zależności od przyczyny: zachowawcze lub w przypadku dużych gruczolaków ze wskazań okulistycznych lub neurochirurgicznych laparoskopowe usunięcie guza poprzez kość klinową.

 

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Jak działamy w Zięba Clinic?

Pierwsza wizyta

Uzyskacie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tematyki leczenia niepłodności. Ustalimy również plan postępowania.

Diagnostyka

Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć różnorodne przyczyny. Niezbędna jest więc kompleksowa, indywidualnie dobrana diagnostyka niepłodności.

Leczenie

Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy leczenie niepłodności. Stosujemy różnorodne, nowoczesne i sprawdzone metody.

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki