https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-30-384429_1920x600.jpg

Hiperprolaktynemia

Prolaktyna to hormon wydzielany przez przedni płat przysadki. Wydzielanie jej jest hamowane przez dopaminę, neuropeptyd produkowany w podwzgórzu. Hyperprolaktynemia to zespół objawów chorobowych związanych z podwyższonym we krwi stężeniem prolaktyny.

Przyczyny:

Fizjologiczne: ciąża, karmienie piersią, drażnienie brodawek sutkowych, wysiłek fizyczny, stres(hipoglikemia), sen, drgawki, okres noworodkowy.

Farmakologiczne: związane z przyjmowaniem leków powodujących wzrost prolaktyny należą do niech niektóre leki (fenotiazyny, haloperidol, metoklopramid, opioidy, cymetydyna, werapamil, substancje zawarte w lukrecji, TRH, estrogeny, wazoaktywny peptyd jelitowy).

Patologiczne: guzy przysadki, zmiany chorobowe podwzgórza/szypuły przysadki, napromienienie osi mózgowo-rdzeniowej, zmiany chorobowe klatki piersiowej, zmiany chorobowe rdzenia kręgowego, niedoczynność tarczycy, przewlekła niewydolność nerek, ciężka choroba wątroby.

Objawy:

U kobiet: zaburzenia miesiączkowania o charakterze rzadkich miesiączek, aż po wtórny brak miesiączki, może, ale nie musi wystąpić wyciek z brodawek sutkowych, zaburzenia owulacji, niepłodność. U mężczyzn objawy nie są tak jednoznaczne więc wykrywane zmiany w obrębie przysadki o charakterze prolaktynoma najczęściej są większych rozmiarów niż u kobiet. W związku z tym częściej występują objawy uciskowe na skrzyżowanie nerwu wzrokowego, bóle głowy.

Objawem hyperprolaktynemii u mężczyzn zawsze występującym jest spadek libido, trudne do oceny dla pacjenta, dodatkowo tzw. wstydliwy temat, zaburzenia płodności, ginekomastia.

Leczenie:

W zależności od przyczyny: zachowawcze lub w przypadku dużych gruczolaków ze wskazań okulistycznych lub neurochirurgicznych laparoskopowe usunięcie guza poprzez kość klinową.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Małgorzata Zięba specjalista endokrynolog ginekolog-położnik androlog

Dr n. med. Małgorzata Zięba

Specjalista endokrynolog, specjalista ginekolog-położnik, specjalista androlog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki