https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-30-384429_1920x600.jpg

Hirsutyzm

Na temat nadmiernego owłosienia u kobiet można przeczytać bardzo wiele. Wystarczy wpisać w ulubionej wyszukiwarce słowo „hirsutyzm” i wszystko wiadomo.

W medycynie ulubionym określeniem jest, że dany problem jest idiopatyczny. Na przykład: hirsutyzm idiopatyczny to nic innego jak hirsutyzm samoczynny, co tak naprawdę oznacza brak diagnozy. Innymi słowy – dzisiejszy stan wiedzy medycznej nie pozwala nam na odnalezienie przyczyny zaburzeń. Zanim użyjemy tego określenia należy jednak sprawdzić wszystkie możliwe przyczyny.

I tak w przypadku hirsutyzmu, najczęściej mamy do czynienia z nadmiernym owłosieniem typu męskiego, spowodowanym zespołem policystycznych jajników – czyli pochodzenia jajnikowego. Warto jednak nadmienić, że nie jest to jednoznaczne z podwyższonym stężeniem poziomu wolnego testosteronu w surowicy krwi. Najpierw należy wykonać dokładną diagnostykę w kierunku tego zespołu. Przebieg PCOS jest bardzo różny, czasami najbardziej zaznaczoną cechą jest trądzik i właśnie nadmierne owłosienie, co można wytłumaczyć stwierdzoną w tym zespole nadaktywnością 5-alfa-reduktazy. W obrębie skóry taka nadaktywność powoduje nadmierne przekształcanie dobrego testosteronu w zły (dihydrotestosteron). Ten ostatni jest bardzo aktywnym hormonem, pożądanym u mężczyzn, ale niestety będącym głównym wrogiem kobiet z trądzikiem i nadmiernym owłosieniem typu męskiego.

Podczas diagnostyki hirsutyzmu należy pamietać, aby okiem fachowca ocenić czy na pewno to hirsutyzm a nie hypertrichosis. Jeżeli rozpoznanie hirsutyzmu zostanie potwierdzone, należy ocenić stopień jego nasilenia. Najczęściej stosujemy skalę Ferrimana-Gallweya. Skala ta obejmuje ocenę owłosienia w 9 różnych miejscach ciała: górnej wargi, brody, górnej i dolnej części brzucha, klatki piersiowej, górnej części ramion, a także ud i górnej i dolnej części pleców. W każdym z tych miejsc stopień wirylizacji ocenia się w skali od 0 do 4 (od braku włosów terminalnych do licznych, w pełni rozwiniętych włosów końcowych). Wynik wynoszący 8 lub więcej punktów wskazuje na hirsutyzm.

Najpierw należy wykluczyć stany zagrażające życiu, czyli guzy wirylizujące jajników (guzy hormonalnie czynne produkujące androgeny). W tym celu podejmujemy dokładną diagnostykę USG, którą w razie wątpliwości weryfikujemy badaniem MR (rezonans magnetyczny) miednicy małej. Jeżeli wykluczymy to schorzenie, dalsza diagnostyka endokrynologiczna powinna polegać na rozróżnieniu hyperandrogenizacji (czyli nadmiaru anrogenów) na jajnikową lub nadnerczową. Do tego celu służą zarówno podstawowe badania hormonalne i biochemiczne jak i profile dobowe. Gdy wyniki badań podstawowych nasuwają podejrzenie konkretnego zespołu chorobowego, należy wykonac testy dynamiczne (również dostępne w Zięba Clinic).

Najczęściej, zgodnie z zaleceniami towarzystw endokrynologicznych, w przypadku podwyższonych stężeń kortyzolu należy wykonać test z małą dawką dexametazonu – badanie proste, a bardzo przydatne diagnostycznie.

W przypadku podwyższonych stężeń 17-OH progesteronu i niestwierdzonego w dzieciństwie wrodzonego przerostu nadnerczy, możemy podejrzewać tak zwany nieklasyczny wrodzony przerost nadnerczy o znacznie łagodniejszym przebiegu niż wcześniej wymieniony. W naszej klinice wykonujemy test stymulacji nadnerczy celem diagnostyki tego zespołu. Dopełnieniem diagnostyki zespołów chorobowych nadnerczy jest USG nadnerczy. Jeżeli pacjentka jest otyła lub mamy wątpliwości, wskazana jest tomografia komputerowa z oceną inwazyjności zmiany, jeżeli taka zostanie wykryta.

Poza wyżej wymienionymi podstawowymi zaburzeniami hormonalnymi, rzadziej przyczyną hirsutyzmu jest:

  • hyperprolaktynemia
  • akromegalia
  • przyczyny jatrogenne (stosowanie leków)
  • stosowanie niesprawdzonych odżywek, balsamów, toników itd.
  • niedoczynność tarczycy.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Małgorzata Zięba specjalista endokrynolog ginekolog-położnik androlog

Dr n. med. Małgorzata Zięba

Specjalista endokrynolog, specjalista ginekolog-położnik, specjalista androlog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki