https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-30-384429_1920x600.jpg

Terapia okołomenopauzalna

Kobieta zbliżająca się do okresu menopauzy powinna zadbać o swoją kondycję psychiczną i fizyczną tak, aby być przygotowaną na zmiany w organizmie, które są dosyć trudne do zaakceptowania. Menopauza to dość niekorzystny okres w życiu każdej kobiety. Jeżeli wcześniej zadbamy o to, aby zminimalizować jego efekty, może się okazać, że z dużym sukcesem stawimy czoła zmianom, jakie niesie ze sobą menopauza oraz że nie będą one dla nas tak widoczne i drastyczne.

Zięba Clinic to miejsce, gdzie proponujemy Paniom skuteczną terapię pozwalającą w przyszłości w miarę łagodnie przejść okres menopauzy. Pamiętajmy, że dużo łatwiej jest podjąć kroki zapobiegawcze mające wpływ na nasz stan fizyczny i psychiczny, w czasie gdy menopauza nie zapanowała jeszcze nad naszym stanem – szczególnie psychicznym, w którym potem coraz trudniej jest się zdecydować na jakiekolwiek działania.

Zięba Clinic proponuje terapię dla kobiet, które dopiero zbliżają się do okresu menopauzy, ale także terapię dla tych, które już rozpoczęły ten trudny etap. Profilaktyka i leczenie są prowadzone dla Pań indywidualnie, ponieważ objawy, których przyczyną jest menopauza oraz potrzeby każdej pacjentki są bardzo różne.

Pierwszym krokiem w terapii menopauzy jest konsultacja ginekologiczno – endokrynologiczna oraz badania hormonalne, które pozwolą określić na jakim etapie okresu okołomenopauzalnego dana kobieta się znajduje.

W zależności od wyników badań labolatoryjnych, objawów oraz potrzeb pacjentki lekarz specjalista przygotowuje indywidualną terapię menopauzy, która obejmuje:

  • leczenie farmakologiczne
  • konsultację dietetyczną wraz z przygotowaniem indywidualnej diety dla pacjentki z uwzględnieniem jej upodobań oraz czasu przeznaczonego na przygotowanie posiłków
  • konsultacja u fizjoterapeuty wraz z przygotowaniem indywidualnego programu ruchowego z możliwością realizacji go pod nadzorem indywidualnym fizjoterapeuty
  • zabiegi medycyny estetycznej, pozwalające pacjentkom na szybkie uzyskanie widocznych efektów zewnętrznych, co pozwoli na większą mobilizacjię do pracy nad zmianą przyzwyczajeń żywieniowych oraz zwiększeniem swojej aktywności fizycznej.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Małgorzata Zięba specjalista endokrynolog ginekolog-położnik androlog

Dr n. med. Małgorzata Zięba

Specjalista endokrynolog, specjalista ginekolog-położnik, specjalista androlog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki