https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-51-880554_1920x600.jpg

Choroba Gravesa-Basedowa

Choroba Gravesa-Basedowa to choroba tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, manifestująca się nadczynnością tarczycy. Jest to choroba o podłożu dziedzicznym.
W wyniku zaburzeń immunologicznych wytwarzane są atoprzeciwciała przeciwko receptorowi TSH (anty-TSHR). Obecnośc tych przeciwciał skutkuje nadmierną aktywacją receptorów TSH i pobudzeniem tarczycy do nadmiernego wydzielania hormonów. Z powodu nadmiernego stężenia hormonów tarczycy hamowaniu ulega wydzielanie przez przysadkę mózgową TSH.

Objawy choroby Gravesa-Basedowa

Do typowych objawów należą:

  • zmęczenie zmiany nastroju, nerwowość,
  • nadmierne pocenie, odczucie ciepła,
  • kołatanie serca, zwiększone tętno,
  • spadek masy ciała,
  • wytrzeszcz,
  • powiększenie gruczołu tarczowego,
  • może wystąpić bielactwo i łysienie plackowate .

Chorobie towarzyszyć mogą inne choroby autoimmunologiczne (niedokrwistość złośliwą, reumatoidalne zapalenie stawów, autoimmunologiczna marskość wątroby).

Diagnostyka

Podstawą w diagnostyce choroby Gravesa-Basedowa jest oznaczenie stężenia TSH i FT4 oraz przeciwciał anty TSHR. Ważnym elementem jest diagnostyka obrazowa. Najczęściej wykonuje się USG tarczycy oraz w razie konieczności biopsję aspiracyjną cienkoigłową.

Leczenie

Leczenie opiera się na leczeniu nadczynności tarczycy.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki