https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-51-880554_1920x600.jpg

Choroba Gravesa-Basedowa

Choroba Gravesa-Basedowa to choroba tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, manifestująca się nadczynnością tarczycy. Jest to choroba o podłożu dziedzicznym.
W wyniku zaburzeń immunologicznych wytwarzane są atoprzeciwciała przeciwko receptorowi TSH (anty-TSHR). Obecnośc tych przeciwciał skutkuje nadmierną aktywacją receptorów TSH i pobudzeniem tarczycy do nadmiernego wydzielania hormonów. Z powodu nadmiernego stężenia hormonów tarczycy hamowaniu ulega wydzielanie przez przysadkę mózgową TSH.

Objawy choroby Gravesa-Basedowa

Do typowych objawów należą:

  • zmęczenie zmiany nastroju, nerwowość,
  • nadmierne pocenie, odczucie ciepła,
  • kołatanie serca, zwiększone tętno,
  • spadek masy ciała,
  • wytrzeszcz,
  • powiększenie gruczołu tarczowego,
  • może wystąpić bielactwo i łysienie plackowate .

Chorobie towarzyszyć mogą inne choroby autoimmunologiczne (niedokrwistość złośliwą, reumatoidalne zapalenie stawów, autoimmunologiczna marskość wątroby).

Diagnostyka

Podstawą w diagnostyce choroby Gravesa-Basedowa jest oznaczenie stężenia TSH i FT4 oraz przeciwciał anty TSHR. Ważnym elementem jest diagnostyka obrazowa. Najczęściej wykonuje się USG tarczycy oraz w razie konieczności biopsję aspiracyjną cienkoigłową.

Leczenie

Leczenie opiera się na leczeniu nadczynności tarczycy.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki