Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Endokrynologia

Choroby tarczycy / Nadczynność tarczycy

hipertyreoza

Nadczynność tarczycy - hipertyreoza - zespół, który rozwija się na skutek zwiększonej syntezy i/lub uwalniania hormonów tarczycy.

Przyczyny:

Przyczyny zależą od wieku, zaopatrzenia w jod i predyspozycji genetycznych.

W krajach rozwiniętych, przy dostatecznej podaży jodu u dorosłych podobnie jak u dzieci główną przyczyną stanowiącą 90% są procesy autoimmunologiczne nadczynności tarczycy czyli choroba Graves Basedowa i choroba Hashimoto w fazie hashitotoxicosis.

W drugiej kolejności mnogie guzki nadczynne choroba Plummera, pojedynczy guz Goetscha.

Jatrogenna nadczynność tarczycy - stosowanie leków(amiodaron, interferon, węglan litu, interleukna, nadmierne dawki tyroksyny.

Objawy:

 • rozszerzone naczynia skórne
 • zwiększona potliwość
 • zanik podściółki tłuszczowej
 • wypadanie włosów
 • zwężenia dróg oddechowych, zwiększone zapotrzebowanie na tlen, duszność
 • zaburzenia rytmu serca o charakterze skurczów dodatkowych nadkomorowych i migotanie przedsionków
 • tachykardia
 • nadciśnienie tętnicze
 • biegunki i zaburzenia wchłaniania
 • anemia
 • tremor - drżenie drobnofaliste rąk
 • zmniejszona płodność, ginekomastia
 • osteopenia, osteoporoza

Leczenie:

Leczenie odbywa się w zależności od przyczyny - zachowawcze, operacyjne, radiojodoterapia.

Jak działamy w Zięba Clinic?

Pierwsza wizyta

Uzyskacie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tematyki leczenia niepłodności. Ustalimy również plan postępowania.

Diagnostyka

Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć różnorodne przyczyny. Niezbędna jest więc kompleksowa, indywidualnie dobrana diagnostyka niepłodności.

Leczenie

Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy leczenie niepłodności. Stosujemy różnorodne, nowoczesne i sprawdzone metody.

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki