https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-51-880554_1920x600.jpg

Nadczynność tarczycy

Hipertyreoza – nadczynność tarczycy

Nadczynność tarczycy – hipertyreoza – zespół, który rozwija się na skutek zwiększonej syntezy i/lub uwalniania hormonów tarczycy.

Przyczyny:

Przyczyny zależą od wieku, zaopatrzenia w jod i predyspozycji genetycznych.

W krajach rozwiniętych, przy dostatecznej podaży jodu u dorosłych podobnie jak u dzieci główną przyczyną stanowiącą 90% są procesy autoimmunologiczne nadczynności tarczycy czyli choroba Graves Basedowa i choroba Hashimoto w fazie hashitotoxicosis.

W drugiej kolejności mnogie guzki nadczynne choroba Plummera, pojedynczy guz Goetscha.

Jatrogenna nadczynność tarczycy – stosowanie leków(amiodaron, interferon, węglan litu, interleukna, nadmierne dawki tyroksyny.

Objawy:

 • rozszerzone naczynia skórne
 • zwiększona potliwość
 • zanik podściółki tłuszczowej
 • wypadanie włosów
 • zwężenia dróg oddechowych, zwiększone zapotrzebowanie na tlen, duszność
 • zaburzenia rytmu serca o charakterze skurczów dodatkowych nadkomorowych i migotanie przedsionków
 • tachykardia
 • nadciśnienie tętnicze
 • biegunki i zaburzenia wchłaniania
 • anemia
 • tremor – drżenie drobnofaliste rąk
 • zmniejszona płodność, ginekomastia
 • osteopenia, osteoporoza

Leczenie:

Leczenie odbywa się w zależności od przyczyny – zachowawcze, operacyjne, radiojodoterapia.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki