https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-24-51-880554_1920x600.jpg

Niedoczynność tarczycy

Hypotyreoza – niedoczynność tarczycy

Zespół kliniczny spowodowany niedoborem tyroksyny, a w rzadkich przypadkach zmniejszoną wrażliwością tkanek na hormony tarczycy. Występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, stosunek zachorowań wynosi 5:1.

Przyczyny:

 • uszkodzenie gruczołu tarczowego – przyczyna pierwotna
 • choroba Hashimoto
 • Jatrogenna
 • niedobór jodu
 • genetyczne i inne
 • uszkodzenie ośrodków nadrzędnych podwzgórza lub przysadki – pochodzenia ośrodkowego
 • guzy okolicy podwzgórza i przysadki
 • choroby zapalne, uraz i inne
 • zmniejszona reaktywność tkanek na hormony tarczycy

Objawy:

 • sucha, pogrubiała, łuszcząca się i chłodna skóra
 • obrzęki tkani podskórnej (myxooedema)
 • zmniejszona tolerancja wysiłku
 • bradykardai
 • uporczywe zaparcia
 • kamica pęcherzyka żółciowego
 • niedokrwistość
 • senność, demencja, brak zainteresowania otoczeniem

Leczenie:

Substytucja hormonami tarczycy

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki