Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Endokrynologia

Choroby tarczycy / Niedoczynność tarczycy

hypotyreoza

Zespół kliniczny spowodowany niedoborem tyroksyny, a w rzadkich przypadkach zmniejszoną wrażliwością tkanek na hormony tarczycy. Występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, stosunek zachorowań wynosi 5:1.

Przyczyny:

 • uszkodzenie gruczołu tarczowego - przyczyna pierwotna
 • choroba Hashimoto
 • Jatrogenna
 • niedobór jodu
 • genetyczne i inne
 • uszkodzenie ośrodków nadrzędnych podwzgórza lub przysadki - pochodzenia ośrodkowego
 • guzy okolicy podwzgórza i przysadki
 • choroby zapalne, uraz i inne
 • zmniejszona reaktywność tkanek na hormony tarczycy

Objawy:

 • sucha, pogrubiała, łuszcząca się i chłodna skóra
 • obrzęki tkani podskórnej(myxooedema)
 • zmniejszona tolerancja wysiłku
 • bradykardai
 • uporczywe zaparcia
 • kamica pęcherzyka żółciowego
 • niedokrwistość
 • senność, demencja, brak zainteresowania otoczeniem

Leczenie:

Substytucja hormonami tarczycy

Jak działamy w Zięba Clinic?

Pierwsza wizyta

Uzyskacie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tematyki leczenia niepłodności. Ustalimy również plan postępowania.

Diagnostyka

Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć różnorodne przyczyny. Niezbędna jest więc kompleksowa, indywidualnie dobrana diagnostyka niepłodności.

Leczenie

Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy leczenie niepłodności. Stosujemy różnorodne, nowoczesne i sprawdzone metody.

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki