ginekologia

Ginekologia

Gabinet ginekologiczny inny niż wszystkie

W Zięba Clinic zajmujemy się zarówno profilaktyką, jak i leczeniem chorób gruczołu piersiowego oraz narządu rodnego. Ze względu na szeroki zakres usług jesteśmy w stanie zaoferować pełną opiekę specjalistów ginekologów oraz lekarzy innych specjalności. Nasi lekarze ginekolodzy zajmują się nie tylko diagnostyką i leczeniem, ale udzielają także wszelkich informacji na temat profilaktyki.

Badania ginekologiczne

Każda kobieta powinna regularnie kontrolować stan swojego zdrowia. Profilaktyczne wizyty u ginekologa umożliwiają wczesne wykrycie zaburzeń i chorób, co skraca leczenie i często zwiększa jego skuteczność. Badania należy powtarzać przynajmniej raz na 6 miesięcy.

Jak przebiega badanie ginekologiczne?

Badania lekarskie mają charakter zarówno podmiotowy (wywiad lekarski), jak i przedmiotowy. Badanie przedmiotowe przebiega w kilku etapach. Pierwszy z nich polega na oględzinach sromu i okolicy krocza. Następnie lekarz wkłada do pochwy specjalny wziernik w celu dokonania oględzin ściany pochwy, a później również tarczy szyjki macicy. Po umieszczeniu wziernika w odpowiednim miejscu lekarz pobiera rozmazy z pochwy i szyjki macicy, aby wykonać badania cytologiczne. Następnie ginekolog rozpoczyna badanie wewnętrzne dwuręczne, zwane również zestawionym. Wykonuje również badanie położenia macicy, w którym wyczuwalne są też jajniki i jajowody. Ostatnim etapem wizyty jest przeprowadzenie badanie palpacyjnego gruczołów piersiowych.

Masz pytania?
Chcesz umówić się do ginekologa?
Zadzwoń.

32 202 36 35

Małgorzata Zięba specjalista endokrynolog ginekolog-położnik androlog

Dr n. med. Małgorzata Zięba

Specjalista endokrynolog, specjalista ginekolog-położnik, specjalista androlog

doktor Katarzyna Zawadzka specjalista ginekolog-położnik

Dr Katarzyna Zawadzka

Specjalista ginekolog-położnik

doktor Łukasz Blukacz ginekolog-położnik

Dr Łukasz Blukacz

ginekolog-położnik

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki