https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-25-28-337463_1920x600.jpg

Korekta estetyczna okolic intymnych

Jakie możemy wyróżnić zmiany skórne okolic intymnych?

Oprócz utraty elastyczności i napięcia skóry okolic intymnych problemem estetycznym mogą również być włókniaki lub brodawki pojawiające się na wargach sromowych, w okolic ujścia pochwy, cewki moczowej lub odbytu. 

Włókniak miękki to zmiana,  która najczęściej pojawia się w okolicy głowy, szyi, pod pachami, w pachwinach, niekiedy na powiekach, ale również w okolicy narządów płciowych np. na wargach sromowych. Na pojawienie się włókniaków mają wpływ predyspozycje genetyczne lecz ich rozwojowi sprzyjają również otyłość, cukrzycę albo problemy hormonalne i ciąża. Włókniak miękki nie jest powodem do niepokoju ich usunięcie ma głównie charakter estetyczny. Należy jednak pamiętać, że każdą niepokojącą zmianę na skórze najlepiej pokazać lekarzowi w celu rozpoznania jej charakteru i wykluczenia zmiany nowotworowej złośliwej.

Zmiany w okolicy narządów rodnych i odbytu przybierające kształt kalafiorowatych brodawek to kłykciny kończyste. Są to zmiany wywołane infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).  Początkowo rozwijają się w formie niewielkiej czerwonej grudki, po krótkim czasie pojawiają się nowe wykwity, które łącząc się tworzą brodawkę przypominającą z wyglądu kwiat kalafiora. W wyniku ucisku wykwit może ulegać spłaszczeniu tworząc formę na kształt koguciego grzebienia.

Problemem estetycznym mogą być również przerosłe fałdy odbytu. Powodują one dyskomfort i utrudniają utrzymanie higieny miejsc intymnych.

Problem zmian skórnych w okolicach intymnych, bez względu na ich etiologię, jest wstydliwy dla wielu kobiet i stanowi dla nich duży problem natury estetycznej. Przywrócenie zdrowego wyglądu skóry można osiągnąć przez usunięcie zmian za pomocą technik ginekologii plastycznej.  

W usuwaniu zmian skórnych największe zastosowanie ma laser CO2. Zabieg ich usunięcia laserem  trwale i skutecznie rozwiązuje problem bez ryzyka powikłań i długiej rekonwalescencji.

Daria Drańka-Bojarowska specjalista medycyny estetycznej chirurg

Dr n. med. Daria Drańka-Bojarowska

specjalista medycyny estetycznej, specjalista chirurg

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki