https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-25-28-337463_1920x600.jpg

Nici

Nici Vaginal Narrower stosowane są do usuwania defektów funkcjonalno-kosmetycznych związanych ze zbyt szerokim wejściem do pochwy. Najczęściej jest to wynik porodów przebytych drogami natury i zabiegów nacięcia i szycia krocza. Do liftingu krocza używa się opatentowanej nici Vaginal Narrower, która na obu końcach posiada dwie igły połączone wchłanialną i samokotwiczącą nicią. Drobne haczyki umieszczone na nitce ułatwiają uzyskanie efektu liftingującego tkanki krocza.

Jak wygląda zabieg?

Jedną lub dwie nici wprowadza się przez 4-6 bardzo małych i płytkich nacięć skóry krocza. Przez nacięcia wprowadzana jest w obrębie tkanki podskórnej i płytko umiejscowionego pod skórą mięśnia jedna lub dwie nici, po zawiązaniu których zabieg ulega zakończeniu. Miejsca po nacięciach zaopatruje się pojedynczymi cienkimi szwami. W większości przypadków stosuje się nic pojedynczą. Dwóch nici Vaginal Narrower używa się jedynie w przypadkach defektów o większym nasileniu.

Zalety zabiegu obejmują:

 • minimalną inwazyjność
 • łatwość wykonania
 • szybkie gojenie oraz powrót do normalnej aktywności już po kilu dniach
 • nie wymaga hospitalizacji
 • wykonywany przy znieczuleniu miejscowym
 • długotrwały efekt utrzymujący się nawet kilka lat

Przeciwwskazania:

 • ostry stan zapalny pochwy i sromu
 • uczulenie na leki znieczulające
 • zaburzenia krzepliwości krwi
 • krwawienie miesiączkowe (lub inne krwawienie z pochwy)
 • choroba nowotworowa w obrębie narządów płciowych
 • ciąża lub wczesny połóg

Przygotowanie do zabiegu:

Optymalną fazą cyklu miesiączkowego do wykonania zabiegu jest jego pierwsza połowa. W okresie od wykonania zabiegu do rozpoczęcia następnego krwawienia miesiączkowego zaleca się stosowanie miejscowo środków do higieny intymnej o działaniu odkażającym. Do zabiegu kwalifikuje lekarz, który przeprowadzi wywiad lekarski i badanie ginekologiczne. Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do zabiegu wymagane jest aktualne badanie cytologiczne szyjki macicy.

Rekonwalescencja:

Zabieg jest bezpieczny, powikłania zdarzają się niezwykle rzadko i mają charakter krwotoczny lub infekcyjny.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki