https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-25-28-337463_1920x600.jpg

Usunięcie (hyemnotomia) lub odbudowa błony dziewiczej

Co to jest błona dziewicza?

Błona dziewicza to elastyczny fałd skóry znajdujący się na początku wejścia do pochwy oddzielając przedsionek pochwy od jej wnętrza. Błona dziewicza, może mieć różny wygląd. Najczęściej występuje w postaci półksiężyca, ale może być również w formie brzeżnej, siatkowatej lub perforowanej. Zawsze jednak błona dziewicza nie jest szczelna lecz posiada otwory, którymi wydostaje się krew menstruacyjna. Grubość fałdu skórnego również może być zróżnicowana. Kształt i grubość błony dziewiczej mogą się zmienić na skutek przebytych zakażeń czy zmian w gospodarce hormonalnej.

Co zrobić, gdy błona dziewicza jest przeszkodą przy współżyciu?

Zbyt gruba lub zarośnięta błona dziewicza jest bolesna barierą współżycia. Chirurgiczne nacięcie szybko rozwiązuje ten problem.

Czy obecność błony dziewiczej zawsze świadczy o dziewictwie?

Błona dziewicza ma szczególne znaczenie w naszej kulturze. Jest atrybutem dziewicy i symbolem czystości. Nie zawsze jednak obecność błony dziewiczej świadczy o dziewictwie. Fałd skórny może być bowiem wyczuwalny nawet u kobiet, które współżyły wielokrotnie. Ponadto zdarzają się sytuacje odwrotne, gdy dziewica nie ma wyczuwalnej błony dziewiczej. Z tego też względu w roku 2017 norweskie ministerstwo zdrowia przyjęło jako oficjalny termin medyczny określenie „wieniec waginalny” lub „fałdka pochwowa” zamiast terminu „błona dziewicza”. Utrata dziewictwa i przerwanie błony dziewiczej często jest wielkim przeżyciem dla kobiety rozpoczynającej współżycie. Kiedyś dziewictwo było wymogiem stawianym niezamężnym kobietom. Współcześnie nie ma społecznego wymogu zachowania czystości przedmałżeńskiej. W niektórych kulturach jednak dalej posiadanie błony dziewiczej jako gwarancji czystości jest konieczne do zawarcia związku małżeńskiego. Ginekologia plastyczna daje możliwość odtworzenia błony dziewiczej z fragmentu śluzówki pochwy. Odtworzenie błony dziewiczej nie jest skomplikowanym zabiegiem, a odbudowana błona niczym nie różni się od naturalnej.

Daria Drańka-Bojarowska specjalista medycyny estetycznej chirurg

Dr n. med. Daria Drańka-Bojarowska

specjalista medycyny estetycznej, specjalista chirurg

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki