https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-25-28-337463_1920x600.jpg

Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Co to jest wysiłkowe nietrzymanie moczu?

Problem wysiłkowego nietrzymania moczu wynika zazwyczaj z osłabienia mięśni dna miednicy oraz rozciągnięcia pochwy, co prowadzi do zmiany kąta nachylenia cewki moczowej. Istnieją dwa typy wysiłkowego NTM, które często współistnieją ze sobą: anatomiczny (nadmierna ruchomość pęcherza i cewki moczowej) oraz zwieraczowy (osłabienie mięśnia zwieracza cewki). 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu charakteryzuje brak parcia na pęcherz. Dolegliwość pojawia się najczęściej podczas wykonywania czynności, które wymagają napięcia mięśni brzucha, przy kaszlu, kichaniu, śmianiu się, czy wysiłku fizycznym, czy kichania. Wysiłkowe nietrzymanie moczu może mieć różne nasilenie. Najcięższym przypadkiem jest mimowolne popuszczanie moczu w pozycji leżącej. Problem nietrzymania moczu jest bardzo rozpowszechniony.  Ta kłopotliwa dolegliwość znacznie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Dolegliwość może dotyczyć osób w każdym wieku i nasila się wraz z wiekiem.

Rozwojowi choroby sprzyja ciąża i poród, operacje w okolicy podbrzusza, zaparcia, cukrzyca.

Jak leczy się wysiłkowe nietrzymanie moczu?

Leczeniem wysiłkowego nietrzymania moczu zajmuje się lekarz urolog.

Dolegliwością tą zajmuje się też ginekologia plastyczna. Do leczenia łagodniejszych stopni wysiłkowego nietrzymania moczu doskonale sprawdza się terapia laserem Monalisa Touch. Dzięki zastosowaniu tej metody można bezboleśnie uzyskać trwałe efekty bez konieczności rekonwalescencji.

Daria Drańka-Bojarowska specjalista medycyny estetycznej chirurg

Dr n. med. Daria Drańka-Bojarowska

specjalista medycyny estetycznej, specjalista chirurg

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki