https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-25-13-780181_1920x600.jpg

Przewlekłe stany zapalne pochwy

Zapalenie pochwy to jedna z najczęstszych dolegliwości kobiecych.

Przyczyny stanów zapalnych mogą być różne. Najczęściej wynikają one z zakażenia bakteryjnego, grzybiczego lub rzęsistkowego.

Zapalenie pochwy może wynikać również z atrofii pochwy, czyli zaniku śluzówki, co najczęściej wynika z zaburzeń hormonalnych.

Leczenie zapalenia pochwy zależy od tego, co je wywołało, dlatego tak ważna jest prawidłowa diagnostyka i pobranie wymazu z pochwy przed przepisaniem leczenia. Najczęściej podaje się antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze. Ważna jest też profilaktyka i utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej, dlatego zwykle zaleca się też stosowanie preparatów zawierających bakterie kwasu mlekowego.

W przypadku, gdy przyczyną zapalenia jest atrofia narządów płciowych możliwe jest poddanie się zabiegowi rewitalizującemu.

Jak przygotować się do badania?

  • Badanie pobiera lekarz ginekolog podczas wizyty.
  • Kontrolne badanie może pobrać położna.
  • Wymaz kontrolny 14 dni po zakończeniu leczenia doustnego.
  • Wymaz kontrolny po 7 dniach od zakończenia leczenia dopochwowego.

Jaki jest czas oczekiwania na wynik?

  • Czas oczekiwania na wyniki do 7 dni roboczych.
  • Po uzyskaniu zgody pacjenta wyniki zostaną przesłane na e-maila.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki