https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-25-13-780181_1920x600.jpg

Uterobrush

Zalety:

  • Uterobrush łączy szczoteczkę i efekt zasysania aby zapewnić maksymalne ilości materiału potrzebnego do łatwego wykrywania raka macicy.
  • Próbki mogą być używane do cytologii, histopatologii lub analiz enzymatycznych.
  • Połączenie cytologii z enzymem lub analizą oznaczającą nowotwór może podnieść trafność diagnozy.
  • Uterobrush ma miękką zewnętrzną osłonkę, która zapobiega urazowi kanału wewnątrzszyjkowego i chroni szczoteczkę przed zanieczyszczeniem wewnątrzszyjkowym pochwowym materiałem komórkowym.
  • Zewnętrzna średnica wynosi tylko 2,5 mm. Dlatego też pobieranie próbek za pomocą Uterobrush gwarantuje wygodę pacjenta.
  • Jest ekonomiczny, bezpieczny i łatwy w użyciu.
  • Jest odpowiedni do użytku w klinikach dla dochodzących pacjentów.

Pobrany materiał ocenia doświadczony histopatolog wynik pacjentka otrzymuje z zaleceniem lekarza specjalisty co do wskazanego leczenia.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki