https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-25-13-780181_1920x600.jpg

Uterobrush

Zalety:

  • Uterobrush łączy szczoteczkę i efekt zasysania aby zapewnić maksymalne ilości materiału potrzebnego do łatwego wykrywania raka macicy.
  • Próbki mogą być używane do cytologii, histopatologii lub analiz enzymatycznych.
  • Połączenie cytologii z enzymem lub analizą oznaczającą nowotwór może podnieść trafność diagnozy.
  • Uterobrush ma miękką zewnętrzną osłonkę, która zapobiega urazowi kanału wewnątrzszyjkowego i chroni szczoteczkę przed zanieczyszczeniem wewnątrzszyjkowym pochwowym materiałem komórkowym.
  • Zewnętrzna średnica wynosi tylko 2,5 mm. Dlatego też pobieranie próbek za pomocą Uterobrush gwarantuje wygodę pacjenta.
  • Jest ekonomiczny, bezpieczny i łatwy w użyciu.
  • Jest odpowiedni do użytku w klinikach dla dochodzących pacjentów.

Pobrany materiał ocenia doświadczony histopatolog wynik pacjentka otrzymuje z zaleceniem lekarza specjalisty co do wskazanego leczenia.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki