https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-25-13-780181_1920x600.jpg

Diagnostyka ginekologiczna

Podstawowa, regularna diagnostyka chorób kobiecych, dotyczących gruczołu piersiowego oraz narządów rodnych, jest filarem skutecznej profilaktyki. Pozwala ona na zachowanie zdrowia, dobrego samopoczucia i witalności kobiety. Wczesne wykrywanie chorób lub zwiększonych predyspozycji zachorowalności na niektóre z nich umożliwia zapobieganiu lub sprzyja szybkiemu wyleczeniu jeszcze przed pojawieniem się uciążliwych i często utrudniających codzienne funkcjonowanie objawów. Pozwala także na uniknięcie długotrwałych procedur medycznych związanych z leczeniem bardziej zaawansowanych stadiów chorobowych, które zdiagnozowane zbyt późno mogą stanowić poważne zagrożenie dla płodności, zdrowia i życia kobiety.

Podstawą profilaktyki są kontrolne:

  • wizyty u ginekologa,
  • regularne wykonywanie badania cytologicznego 
  • kontrola gruczołów piersiowych. 

W razie występowania dolegliwości, dostępny jest szeroki wachlarz badań dodatkowych, zlecanych indywidualnie przez lekarza na podstawie badania przedmiotowego oraz podmiotowego.

Masz pytania na temat diagnostyki ginekologicznej?
Zadzwoń.

32 202 36 35

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki