https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-25-13-780181_1920x600.jpg

Badania hormonalne

Hormony odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu, w tym układu rozrodczego. Są to przekaźniki chemiczne, przenoszące informacje z gruczołów w których powstają do narządów, komórek i tkanek docelowych. Kontrolują przebieg cyklu miesiączkowego u kobiet oraz proces spermatogenezy u mężczyzn. Najważniejszymi ogniwami są podwzgórze, przysadka mózgowa oraz gonady (jajniki lub jądra).

Diagnostyka zaburzeń hormonalnych jest niezwykle ważna. Obejmuje określanie poziomu we krwi hormonów takich jak:

AMH – Hormon antymuellerowski

Hormon AMH pozwala ocenić rezerwę jajnikową kobiety.

FSH – hormon folikulotropowy

Odpowiedzialny za inicjację oraz podtrzymywanie spermatogenezy, a także morfogenezę w obrębie jąder. Pobudza dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych, a także wydzielanie estrogenów przez komórki ziarniste pęcherzyków jajnikowych.

LH – hormon luteinizujący

Wpływa na komórki śródmiąższowe jąder, wydzielające testosteron. Wywołuje pęknięcie pęcherzyków Graafa, czyli owulację.

PRL – prolaktyna

Hamuje wydzielanie hormonów gonadotropowych, co w okresie ciąży i laktacji zapewnia brak owulacji oraz cykli miesiączkowych. Hiperprolaktynemia, czyli zbyt duże stężenie prolaktyny we krwi poza okresem ciąży i karmienia piersią może być przyczyną niepłodności.

Testosteron

Kontroluje spermatogenezę. Jego nadmiar u kobiet może być przyczyną problemów z płodnością.

Estradiol

Odpowiada za rozwój i dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych, rozrost endometrium, rozszerzenie kanału szyjki macicy, rozrzedzenie śluzu szyjkowego, zmianę perystaltyki jajowodów oraz pH w pochwie.

Jak przygotować się do badania?

  • W przypadku badań hormonalnych należy zwrócić uwagę, czy w zaleceniach lekarskich nie zostały wyznaczone konkretne dni cyklu, w których należy wykonać poszczególne pobrania.
  • Badania można pobrać w ZiębaClinic, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.30.
  • Nie trzeba być na czczo.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Małgorzata Zięba specjalista endokrynolog ginekolog-położnik androlog

Dr n. med. Małgorzata Zięba

Specjalista endokrynolog, specjalista ginekolog-położnik, specjalista androlog

doktor Katarzyna Zawadzka specjalista ginekolog-położnik

Dr Katarzyna Zawadzka

Specjalista ginekolog-położnik

doktor Łukasz Blukacz ginekolog-położnik

Dr Łukasz Blukacz

ginekolog-położnik

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki