https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2018-06-08_09-25-13-780181_1920x600.jpg

Badanie cytologiczne

Na czym polega badanie cytologiczne?

Cytologia to nieinwazyjne badanie szyjki macicy. Ginekolog specjalną szczoteczką pobiera wymaz z szyjki macicy, a następnie umieszcza go na szkiełku mikroskopowym. Preparat trafia do laboratorium, gdzie zostaje poddany analizie. Badanie nie jest bolesne. Umożliwia ono wykrycie stanów przednowotworowych i nowotworowych. Umożliwia usunięcie zmian gdy są one jeszcze minimalne, w sposób mniej inwazyjny, co nie pozostaje bez znaczenia dla młodych kobiet, które planują w przyszłości zajść w ciążę.

Jak interpretować wynik badania cytologicznego?

INTERPRETACJA WYNIKU CYTOLOGII WEDŁUG PAPANICOLAU

Podział zaproponowany w 1943 r. przez Papanicolaou jest powszechnie znaną i stosowaną klasyfikacją wyników cytologii. Zawiera ona 5 grup określanych potocznie jako stopnie lub klasy:

Grupa I – w rozmazie są prawidłowe komórki warstw powierzchownych nabłonka pokrywającego szyjkę macicy.

Grupa II – oprócz komórek stwierdzanych w grupie I, pojawiają się komórki warstw głębszych z cechami zwyrodnienia i pobudzenia oraz komórek odczynu zapalnego.

Grupa III – oprócz komórek występujących w grupie II, stwierdza się komórki „podejrzane”, niemające jednoznacznych cech złośliwości.

Grupa IV – w rozmazie są komórki występujące w grupie II oraz pojedyncze komórki spełniające kryteria diagnostyczne dla komórek nowotworowych.

Grupa V – w rozmazie są liczne komórki z cechami złośliwości.

Klasyfikacja Papanicolau mimo licznych modyfikacji nie spełnia wymogów współczesnej cytodiagnostyki klinicznej.

W 1988 roku Narodowy Instytut Onkologiczny USA w Bethesda zaproponował klasyfikację, która określana jest jako system Bethesda. System ten wymaga od cytologa podawania rozpoznania w formie opisowej i właściwego klasyfikowania stwierdzanych nieprawidłowości.

INTERPRETACJA WYNIKU CYTOLOGII WEDŁUG SYSTEMU BETHESDA

I. Ocena jakości rozmazu

II. Podstawowa ocena rozmazu

A. Rozmaz prawidłowy – koniec oceny

B. Rozmaz zawiera zmiany patologiczne o charakterze łagodnym lub złośliwym i wymaga dalszej oceny według kryteriów poniżej:

 • Zakażenia (zakażenia HPV zostały zakwalifikowane do grupy związanej z występowaniem nieprawidłowych komórek nabłonkowych)
 • Zmiany regeneracyjne i reparacyjne
 • Nieprawidłowe komórki nabłonka płaskiego
 • Komórki gruczołowe

C. Inne nowotwory złośliwe

D. Ocena cytohormonalna rozmazu

System Bethesda podnosi rangę badania cytologicznego. Rozwiązuje problem III grupy w klasyfikacji wg Papanicolau dzieląc jednoznaczne zmiany komórkowe w nabłonku płaskim na potencjalnie odwracalne LSIL i na nieodwracalne czyli HSIL, wymagające dalszej diagnostyki (histopatologicznej).

Jak przygotować się do badania cytologicznego?

 • Cytologię wykonujemy po miesiączce (nie w trakcie).
 • Badanie wykonujemy 2 dni po skończonym leczeniu dopochwowym.
 • Nie należy współżyć 2 dni przed badaniem.

Jaki jest czas oczekiwania na wynik cytologii?

 • Czas oczekiwania na wynik cytologii wynosi do 14 dni roboczych.
 • Wymaz kontrolny po ewentualnym leczeniu może pobrać położna (nie ma konieczności umawiania się na wizytę lekarska w celu ponownego pobrania cytologii).
 • Po wyrażeniu zgody wyniki przesyłane są na podany przez pacjenta adres e-mailowy. 

W celu umówienia się na pobranie cytologii
prosimy o kontakt telefoniczny

32 202 36 35

Małgorzata Zięba specjalista endokrynolog ginekolog-położnik androlog

Dr n. med. Małgorzata Zięba

Specjalista endokrynolog, specjalista ginekolog-położnik, specjalista androlog

doktor Katarzyna Zawadzka specjalista ginekolog-położnik

Dr Katarzyna Zawadzka

Specjalista ginekolog-położnik

doktor Łukasz Blukacz ginekolog-położnik

Dr Łukasz Blukacz

ginekolog-położnik

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki