Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Medycyna estetyczna

Leczenie nadpotliwości / Botox

Botox

Człowiek wydziela od kilku mililitrów do kilku litrów potu dziennie. Jest to proces fizjologiczny, odpowiedzialny za termoregulację organizmu. Mimo, że jest to proces prawidłowy, nadmierne pocenie się bywa niezmiernie uciążliwe dla osoby, której ten problem dotyczy. Może ono być zlokalizowane i dotyczyć pach, dłoni czy stóp lub tez może być uogólnione i dotyczyć całego ciała.

Do leczenia nadpotliwości zlokalizowanej stosuje się toksynę botulinową. Jej działanie polega na blokowaniu czynności gruczołów potowych i jest to sposób obecnie uważany za przynoszący najlepsze rezultaty.

Zabieg polega na podaniu płytko śródskórnie, w uprzednio zlokalizowany obszar nadmiernej potliwości, po podzieleniu go na kwadraty, małej ilości toksyny botulinowej w każdy kwadrat. Zabieg jest prawie bezbolesny, ale istnieje możliwość wcześniejszego znieczulenia. Trwa kilka – kilkanaście minut i można po nim powrócić do codziennych zajęć. Efekt jest widoczny po kilku – kilkunastu dniach i utrzymuje się od kilku miesięcy do roku. Następnie wymaga powtórzenia.

Przeciwwskazania:

W dniu iniekcji nie należy planować lotu samolotem.

  • zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta Eatona),
  • ciąża, okres laktacji,
  • nadwrażliwość na składniki preparatu,
  • stosowanie następujących leków lub okres do 1 tygodnia od ich odstawienia: aminoglikozydy (streptomycyna, gentamycyna, amikacyna, kanamycyna itp.), aminochinolony (chlorochina, hydroksychlorochina), D-penicylamina, cyklosporyna, tubokuraryna, pankuronium, galamina, sukcynylocholina, linkomycyna, tetracyklina, polimyksyna,
  • miejscowe infekcje skóry,
  • zaburzenia krzepnięcia, stosowanie leków antykoagulacyjnych.

Przygotowanie do zabiegu:

Należy odstawić aspirynę (jeżeli to możliwe) na 7 dni przed zabiegiem, aby zmniejszyć ryzyko krwawień i zasinień w miejscu iniekcji.

Rekonwalescencja:

Należy unikać gorących kąpieli i sauny. W dniu zabiegu nie jest wskazane uprawianie sportów czy spożywanie napojów alkoholowych.

Jak działamy w Zięba Clinic?

Pierwsza wizyta

Uzyskacie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tematyki leczenia niepłodności. Ustalimy również plan postępowania.

Diagnostyka

Problemy z zajściem w ciążę mogą mieć różnorodne przyczyny. Niezbędna jest więc kompleksowa, indywidualnie dobrana diagnostyka niepłodności.

Leczenie

Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy leczenie niepłodności. Stosujemy różnorodne, nowoczesne i sprawdzone metody.

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki