https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-05-07_10-04-36-231780_1920x600.jpg

Biopsja jądra

Biopsję jądra wykonuje się,  gdy w nasieniu nie ma plemników, stan taki nazywany jest azoospermią. Jest wiele przyczyn azoospermii, począwszy od wad genetycznych, wad wrodzonych narządów rodnych przez zaburzenia hormonalne, czy niedrożność nasieniowodów. Azoospermia może być także wynikiem wcześniejszego leczenia onkologicznego.  Ze względu na tak różną możliwą etiologię, azoospermia wymaga szczegółowej diagnostyki. Brak plemników w nasieniu nie zawsze bowiem oznacza, że organizm mężczyzny nie produkuje komórek rozrodczych – można je nieraz znaleźć w jądrze lub najądrzu. 

W celu pozyskania komórek rozrodczych męskich (plemników) bezpośrednio z jądra wykonuje się biopsję jądra (TESE).

Jakie są wskazania do wykonania TESE?

Zabieg skierowany jest do pacjentów, u których stwierdzono brak plemników w nasieniu na skutek procesu chorobowego, urazu lub wykonanej wazektomii. U znacznej większości pacjentów udaje się uzyskać plemniki z pobranej tkanki.

Wskazaniami do wykonania TESE są:

 • azoospermia
 • pierwotna niewydolności jąder,
 • wrodzony braku nasieniowodów,
 • całkowita nekrozoospermia
 • nieudana rekonstrukcja nasieniowodów po wazektomii.

W ramach wsparcia płodności naszych pacjentów, jeżeli wykonasz badanie nasienia w ZiębaClinic konsultacja wyników jest BEZPŁATNA.

Jak przebiega zabieg biopsji jądra?

Zabieg ten polega na pobraniu materiału poprzez nakłucie jądra lub pobraniu wycinka najądrza.  Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.

O technice i metodzie decyduje lekarza specjalista na podstawie wywiadu pacjenta, przyczyny niepłodności oraz przebiegu leczenia. W trakcie kwalifikacji do wykonania biopsji jądra pacjent uzyskuje szczegółowe informacje dotyczące postępowania i przebiegu zabiegu.

Jak przygotować się do biopsji jądra?

Przed biopsją jądra nie jest wymagane szczególne przygotowanie.

Biopsja jądra – co dalej

U znacznej części pacjentów udaje się znaleźć komórki rozrodcze w pobranym bioptacie jądra. Jeżeli w pobranym fragmencie tkanki są plemniki, pobiera się je, a następnie poddaje odpowiedniej preparatyce mającej na celu ich zabezpieczenie. Kolejnym etapem jest mrożenie, dzięki któremu plemniki będzie można zastosować w dowolnym czasie w przyszłości do procedury zapłodnienia in vitro.  Dzięki biopsji jądra i technikom mrożenia plemników, para ma możliwość przystąpienia do procedury in vitro bez konieczności korzystania z nasienia dawcy.

Przeciwwskazania

Do zabiegu kwalifikuje lekarz na podstawie wywiadu i historii choroby. O wykonaniu biopsji decyduje jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że w pobranej tkance znajdują się komórki rozrodcze.

Przeciwwskazaniem do zabiegu są wszelkie stany zapalne w okolicy  narządów płciowych, w obrębie jądra, najądrza i worka mosznowego.

Powikłania

Powikłania po zabiegu biopsji jądra są dość rzadkie, należą do nich:

 • ból jąder,
 • krwiak,
 • stan zapalny jądra lub najądrza.
Patrycja Burakiewicz certyfikowany embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Patrycja Burakiewicz

Certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

Katarzyna Idzik embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Katarzyna Idzik

certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

magister Karolina Dyga embriolog biotechnolog

Mgr Karolina Dyga

embriolog, biotechnolog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki