https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-05-07_10-04-36-231780_1920x600.jpg

Niepłodność

Choroby oraz zaburzenia prawidłowego funkcjonowania układu moczowo-płciowego u mężczyzn mogą skutkować pogorszeniem, jakości nasienia. Wpływają na objętość ejakulatu, koncentrację, żywotność i ruchliwość plemników, a także ich morfologię (budowę).

Schorzenia urologiczne mające wpływ na płodność:

 • urazy jąder i nasieniowodów (wypadki, kontuzje),
 • infekcje układu moczowo-płciowego,
 • wsteczny wytrysk,
 • żylaki powrózka nasiennego,
 • przerost prostaty,
 • zaburzenia erekcji,
 • wnętrostwo,
 • przebyte zabiegi operacyjne w obrębie miednicy mniejszej.

Co powinieneś zrobić, aby ocenić męską płodność:

 • konsultacja urologiczna z badaniem fizykalnym oraz ultrasonograficznym,
 • konsultacja andrologiczna z pełną diagnostyką hormonalną,
 • kompleksowe badanie nasienia m.in spermiogram, fragmentacja DNA plemników, test oksydacyjno-redukcyjny, test HBA,
 • biopsja jądra lub najądrzy,
 • stymulacja nasienia.
Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki