Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Urologia

Niepłodność / Biopsja jądra

Biopsja jądra

Jest metodą pozyskania komórek rozrodczych męskich ( plemników) bezpośrednio z jądra.

Zabieg ten może polegać na pobraniu materiału poprzez nakłucie jądra lub pobraniu wycinka najądrza. O technice i metodzie decyduje lekarza specjalista na podstawie wywiadu pacjenta, przyczyny niepłodności oraz przebiegu leczenia. W trakcie kwalifikacji do wykonania biopsji jądra pacjent uzyskuje szczegółowe informacje dotyczące postępowania i przebiegu zabiegu.

Dla kogo?

 • Zabieg biopsji jądra ( TESE) jest skierowany do pacjentów, u których stwierdzono brak plemników w nasieniu na skutek procesu chorobowego, urazu lub wykonanej wazektomii.
 • U znacznej większości pacjentów uzyskuje się plemniki z pobranej tkanki. 
 • Dzięki tej technice para ma możliwość przystąpienia do procedury in vitro z plemnikami pomimo braku ich w nasieniu.

Jakie są wskazania do wykonania TESE?

 • azoospermia
 • pierwotna niewydolności jąder,
 • wrodzony braku nasieniowodów,
 • całkowitej nekrozoospermia
 • nieudana rekonstrukcja nasieniowodów po wazektomii.

 

W ramach wsparcia płodności naszych pacjentów, jeżeli wykonasz badanie nasienia w ZiębaClinic konsultacja wyników jest BEZPŁATNA.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35

Umów się na wizytę już dziś »

Zięba Clinic prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Zięba Clinic oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w Zięba Clinic odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono "Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych"

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki