https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-05-07_10-04-36-231780_1920x600.jpg

Wodniak jądra

Co to jest wodniak jądra?

Wodniak jądra to choroba spowodowana nagromadzeniem płynu w osłonkach jądra. Przyczyną nadmiaru płynu jest zwiększone wydzielanie, bądź nieprawidłowe jego wchłanianie przez osłonki jądra. Nagromadzony płyn powoduje powiększenie worka mosznowego.

Rzadko (stwierdza się u około 6% noworodków) wodniak jądra może być wrodzony, znacznie częściej jest to zaburzenie nabyte będące następstwem urazu, stanu zapalnego lub nowotworu.

Jakie dolegliwości i objawy mogą wskazywać na wodniaka jądra?

Dolegliwości towarzyszące wodniakowi jądra zależą od ilości płynu nagromadzonego w osłonkach jądra. Najczęstszymi objawami są:

 • powiększenia worka mosznowego i towarzyszące temu uczucie ciężaru w mosznie, utrudnienie chodzenia,
 • dolegliwości bólowe.

Obecność wodniaka negatywnie wpływa na ukrwienia jądra i najądrza, co z kolei prowadzi do zaburzenia termoregulacji jąder. W wyniku tego wodniak jądra często związany jest ze spadkiem jakości nasienia, a w skrajnych przypadkach skutkuje zanikiem jądra.

Jak diagnozuje się wodniaka jądra?

 Powiększenie moszny może stwierdzić lekarz urolog w czasie badania fizykalnego, lecz podstawowym badaniem w diagnostyce wodniaka jądra jest USG worka mosznowego i jąder.

Jak przebiega leczenie wodniaka jąder?

Obecnie jedynym uznanym sposobem leczenia wodniaków jadra jest leczenie operacyjne.

Zabieg, który trwa niecałą godzinę, polega na chirurgicznym nacięciu skóry moszny w celu opróżnienia wodniaka.  Zdarza się, że pojawia się konieczność pozostawienia w ranie drena, który usuwany jest w pierwszej dobie po zabiegu.

Przeciwwskazania:

 • zaburzenie krzepnięcia krwi,
 • ropna choroba skóry moszny.

Powikłania:

 • krwawienie z rany pooperacyjnej,
 • zakażenie rany,
 • krwiak moszny,
 • rzadko nawrót wodniaka.
Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki