https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-05-07_10-04-36-231780_1920x600.jpg

Żylaki powrózka nasiennego

Żylaki powrozka nasiennego są najczęstszą przyczyną obniżenia parametrów nasienia i zmniejszenia męskiej płodności. Żylaki stwierdza się u ponad 1/4 mężczyzn leczących się z powodu niepłodności. Obecność żylaków nie zawsze jednak musi wiązać się z obniżoną płodnością. Część pacjentów, u których rozpoznano żylaki powrózka nasiennego ma parametry nasienia w normie.

Kiedy tworzą się żylaki powrózka nasiennego?

Powstawanie żylaków wynika z pionowej postawy ciała i anatomii człowieka. Jeżeli mechanizmy, które odpowiadają za zapobieganie zastojowi krwi w dystalnych naczyniach żylnych zaczynają szwankować, dochodzi do patologicznego poszerzenia, wydłużenia i skręcenia żył. Ze względu na to, że lewa żyła jądrowa jest dłuższa i różni się anatomicznie od żyły prawej, żylaki powrózka nasiennego w większości przypadków (85%) występują po stronie lewej. Mechanizm powstawania żylaków powrózka nasiennego polega często na uciskaniu lewej żyły jądrowej między dwiema tętnicami.

Jak obecność żylaków wpływa na płodność?

Obecność żylaków skutkuje zastojem krwi żylnej w jądrze ,co prowadzi do przekrwienia i niedotleniania jąder i kwasicy. Nieprawidłowe zaleganie krwi w jądrach jest powodem podwyższenia temperatury w mosznie, która powinna być ok. 2 stopnie niższa niż temperatura ciała. Obecność żylaków może skutkować także zmianami w budowie jąder oraz miejscowymi zaburzeniami hormonalnymi. Niekiedy żylaki prowadzą do poważniejszych zaburzeń płodności. Sprzyjają one powstawaniu przeciwciał przeciwplemnikowych, mogą nawet prowadzić do zmniejszenia wielkości jądra i jego zaniku. Efektem są zaburzenia spermatogenezy, czyli produkcji plemników i pogorszenie jakości nasienia (spadek liczby i ruchliwości plemników, zwiększenie odsetka plemników nieprawidłowo zbudowanych oraz fragmentacji chromatyny plemnikowej).

Jakie objawy towarzyszą żylakom powrózka nasiennego?

Żylaki powrózka nasiennego często nie powodują żadnych dolegliwości klinicznych i wykrywane są przypadkowo.

Jakie objawy towarzyszą żylakom powrózka nasiennego?

Wstępna diagnostyka polega na przeprowadzeniu badania fizykalnego oraz ultrasonograficznego, najlepiej przy zastosowaniu techniki Dopplerowskiej, umożliwiającej obserwację przepływu krwi w jądrach. Choroba może mieć różne nasilenie – widoczne w badaniu USG żylaki mogą być praktycznie niewyczuwalne w badaniu palpacyjnym. W stadium bardziej zaawansowanym żylaki są wyraźnie widoczne w postaci grubych splotów.

Co należy zrobić, jeżeli zdiagnozowane zostaną żylaki powrózka nasiennego?

Decyzja o leczeniu żylaków powrózka nasiennego zależy w dużej mierze od wyniku badania nasienia.

Niestety nie istnieje skuteczne leczenie zachowawcze, jedyną sprawdzoną i skuteczną metodą jest leczenie operacyjne. Leczenie nie jest wskazane u mężczyzn z bezobjawową postacią choroby oraz u pacjentów z prawidłowym wynikiem spermiogramu.

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki