https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-05-07_10-04-36-231780_1920x600.jpg

Stulejka

Czym jest stulejka?

Jest to schorzenie, które może mieć charakter wrodzony lub nabyty. W jej przebiegu dochodzi do zwężenia ujścia napletka, które uniemożliwia lub utrudnia odprowadzanie napletka poza żołądź prącia zarówno w zwodzie jak i w spoczynku.

Na czym polega leczenie stulejki?

Postępowanie medyczne w przypadku zdiagnozowania stulejki u pacjenta polega na wykonaniu niewielkiego zabiegu urologicznego, którego celem jest usunięcie nadmiaru napletka na wysokości rowka zażołędnego. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym i nie wymaga hospitalizacji.

Dla kogo?

Zabieg dedykowany jest dla mężczyzn, u których z względu na nadmiar napletka występują takie zaburzenia jak:

 • brak satysfakcji seksualnej
 • ból podczas stosunku
 • nawracające infekcje żołędzi prącia
 • nawracające infekcje układu moczowego
 • problemy z oddawaniem moczu
 • niepłodność

Nieleczona stulejka może powodować:

 • uniemożliwienie współżycia
 • przewlekłe stany zapalne
 • całkowite zatrzymanie moczu
 • niepłodność

Długotrwale nieleczona stulejka istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia

RAKA PRĄCIA!

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki