https://www.ziebaclinic.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-05-07_10-04-36-231780_1920x600.jpg

Wazektomia

Wazektomia a płodność…

Posiadanie dzieci jest prawem każdej pary. Niestety nie zawsze życie układa się po naszej myśli, czasem, aby przytulić wyczekanego, najmłodszego członka rodziny rodzice muszą przejść trudną drogę leczenia niepłodności. Na szczęście postęp medycyny rozrodu daje nam ciągle nowe rozwiązania i tym samym pozwala leczyć nawet trudne przypadki niepłodności.

Planowanie rodziny to podejmowanie odpowiedzialnych, nie zawsze łatwych decyzji. Tak, jak każdy z nas powinien mieć prawo do posiadania potomstwa, tak każdy powinien mieć też swobodę decydowania, czy, kiedy i ile chce mieć dzieci. Zadaniem współczesnej medycyny jest zadbanie o bezpieczne, świadome życie seksualne pacjentów, zapewnienie rzetelnej informacji i  indywidualne dobranie metody planowania rodziny. Należy przez to rozumieć również zapewnienie odpowiednich metod regulowania płodności i zapobiegania niechcianej ciąży.

Istnieje wiele sposobów zapobiegania ciąży, od mało skutecznych metod naturalnych takich, jak kalendarzyk, metoda termiczna, przez antykoncepcję mechaniczną i hormonalną, aż po wazektomię i salpingotomię. Każda z nich ma inną skuteczność, swoje wady i zalety, dlatego wybór odpowiedniej metody antykoncepcji powinien być świadomy i przemyślany.

Wazektomia jest obecnie jednym z najskuteczniejszych sposobów antykoncepcyjnych dla par, które nie chcą mieć więcej dzieci, które w ogóle nie chcą czy z powodów zdrowotnych (nowotwory, choroby autimmunologiczne, internistyczne) nie mogą mieć potomstwa.

Co to jest wazektomia?

Wazektomia jest to najskuteczniejsza metoda antykoncepcji u mężczyzn. Jest to metoda inwazyjna polegająca na mikrochirurgicznym przecięciu i podwiązaniu nasieniowodu lub nasieniowodów w celu przerwania ich ciągłości. Przerwanie ciągłości nasieniowodów uniemożliwia transportu plemników do nasienia. Oznacza to, że w ejakulacie nieobecne są plemniki, tym samym w czasie wytrysku nie maja one możliwości przedostania się do organizmu kobiety i zapłodnienia komórki jajowej. Zabieg wazektomii daje trwałe efekty, dlatego też przeznaczony jest dla par, które zdecydowanie nie planują już  potomstwa.

Czy wazektomia jest odwracalna?

Życie pisze różne scenariusze i czasami chcemy zmienić decyzje, które wcześniej  wydawały się niezmienne.  Pacjenci po wazektomii mają możliwość odzyskania płodności poddając się zabiegowi rewazektomii. Rewazektomia to przywrócenie drożności nasieniowodów po  wazektomii. Niestety zabieg ten nie daje gwarancji odzyskania płodności. Im dłuższy czas od  wazektomi tym mniejsza jest szansa na poczęcie dziecka po przywróceniu drożności nasieniowodów.

Dlaczego klinika zajmująca się leczeniem niepłodności pisze  o wazektomii?

Bardzo często pacjenci podejmują decyzję o wazektomii, gdyż nie planują potomstwa lub mają już dzieci i zabieg traktują, jako pewną antykoncepcje. Jednakże po latach sytuacja życiowa ulega zmianie i wcześniejsza decyzja uniemożliwia starania o dziecko.  Brak możliwości wykonania rewazektomii lub nieskuteczny zabieg przywrócenia drożności nasieniowodów mogą niesłusznie pozbawić pacjenta nadziei na posiadanie własnego potomstwa. Rewazektomia nie jest bowiem jedyną metodą umożliwiającą zostanie tatą po wazektomii. Pomocna może stać się procedura wykorzystywana rutynowo w medycynie wspomaganego rozrodu – biopsja jądra. Zabieg ten umożliwia pobranie komórek rozrodczych męskich bezpośrednio z jądra, omijając tym samym problem niedrożnych nasieniowodów. Należy pamiętać, że biopsja jądra nie zawsze daje upragniony rezultat –  na to czy podczas zabiegu uda się pozyskać żywe formy plemników zdolne do zapłodnienia komórki jajowej składa się wiele czynników. Dlatego bardzo istotna jest prawidłowa diagnostyka i kwalifikacja pacjenta do zabiegu.

W ZiębaClinic sztab specjalistów z zakresu urologii, andrologii i chirurgii przeprowadzi kompleksową diagnostykę oraz kwalifikacje pacjenta, który chciałby podjąć próbę posiadania własnego potomstwa po zabiegu wazektomii.

Patrycja Burakiewicz certyfikowany embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Patrycja Burakiewicz

Certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

Katarzyna Idzik embriolog kliniczny ESHRE i PTMRiE diagnosta laboratoryjny

Mgr Katarzyna Idzik

certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny

magister Karolina Dyga embriolog biotechnolog

Mgr Karolina Dyga

embriolog, biotechnolog

Masz pytania? Zadzwoń.
32 202 36 35
Nasza klinika pracuje codziennie od 8:00 do 20:00. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują nowe procedury! Prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących oraz o nie przychodzenie przed wyznaczoną godziną. Pacjenci będą wpuszczani do kliniki pojedynczo po kontroli stanu zdrowia i temperatury. Płatność realizowana jest jedynie kartą płatniczą.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zięba Clinic
prowadzi Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, której treść została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników
Zięba Clinic
oraz dostawców i podmioty współpracujące, mających jakikolwiek kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

Przetwarzanie danych osobowych w
Zięba Clinic
odbywa się w wersji papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa wdrożono „Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych”

Administratorem danych w Zięba Clinic jest dr Małgorzata Zięba – właściciel placówki